Od 1945

Pierwsze lata
W roku akademickim 1945/1946 na wydziałach medycznych studia rozpoczęło 2322 studentów. W kolejnych latach liczba studiujących zwiększyła się, co ilustruje poniższa tabela:

Wydziały medyczne/  
rok akademicki

Wydział
Lekarski

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Stomatologiczny

1945/1946

876

227

1219

1946/1947

931

229

989

1947/1948

1361

366

1147

1948/1949

1680

393

1354

1949/1950

1942

414

1220

Medycyny nauczano w oparciu o przedwojenne wzorce i przepisy prawne z lat: 1920, 1928 i 1931, łącząc nauki przyrodnicze z naukami społecznymi. Dbano o zachowanie etosu mistrza i wzorce uniwersyteckie, sięgające wieków średnich. Medyczne nauczanie uniwersyteckie wyróżniała między innymi interdyscyplinarność. Dotyczyło to szczególnie nauk podstawowych: chemii, biologii, fizyki oraz społecznych: psychologii i filozofii, w ramach których funkcje wykładowców pełniły osoby spoza wydziałów medycznych. Na wydziale lekarskim studia trwały 5 lat, na stomatologicznym i farmaceutycznym 4 lata. Proweniencja profesorów znalazła odbicie w pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych. To zjawisko najsilniej występowało na wydziale farmaceutycznym, który nawiązywał do tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Oprócz działalności dydaktycznej, profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej komórki wydziałów medycznych prowadziły intensywne badania naukowe. W latach 1945-1950 uczeni wydziałów medycznych UŁ opublikowali 1571 prac naukowych. Obroniono 49 prac doktorskich. Łódzki Ośrodek Medyczny, obok Krakowa, należał do najważniejszych tego typu w kraju po drugiej wojnie światowej.
W ramach Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1950 istniały następujące jednostki organizacyjne:
Na Wydziale Lekarskim:
w 1945 roku
II Katedra Anatomii Patologicznej - prof. dr med. Józef Laskowski
II  Katedra i Klinika Chirurgiczna - prof. dr med. Jerzy Rutkowski
III  Katedra i Klinika Chirurgiczna - prof. dr med. Wincenty Tomaszewicz
II  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych - prof. dr med. Jerzy Jakubowski
Katedra Endokrynologii - prof. dr med. Artur Ber
Katedra i Zakład Farmakologii - prof. dr med. Emil Leyko
Katedra i Zakład Fizjologii - prof. dr med. Mieczysław Wierzuchowski
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii - prof. dr med. Stefan Bagiński
Katedra i Zakład Historii Medycyny - prof. dr med. Jan Szmurło
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - prof. dr med. Wacław Lewiński
Zakład Rentgenologii i Radiologii - prof. dr med. Emil Misiewicz
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej - prof. dr med. Franciszek Venulet
I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych - prof. dr med. Józef Wacław Grott
III  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych - prof. dr med. Mściwoj Semerau-Siemianowski
Katedra i Klinika Neurologiczna - prof. dr med. Eufemiusz Herman
Katedra i Klinika Psychiatryczna - prof. dr med. Eugeniusz Wilczkowski
Oddział Kliniczny Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani - prof. dr med. Henryk Lewenfisz
I Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych - prof. dr med. Wilhelm Sowiński
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - prof. dr med. Tadeusz Wasilewski
I Katedra i Klinika Chorób Dzieci - doc. dr med. Stanisław Popowski
Katedra i Zakład Higieny Ogólnej i Społecznej - prof. dr med. Marcin Kacprzak
Klinika Chorób Oczu - prof. dr med. Janusz Sobański
w 1946 roku
Katedra i Zakład Immunologii - prof. dr med. Zygmunt Szymanowski
I Katedra i Klinika Chirurgiczna - prof. dr med. Marian Stefanowski
Katedra i Klinika Dermatologiczna i Chorób Wenerycznych - prof. dr med. Stanisław Kapuściński
Katedra i Zakład Bakteriologii - prof. dr med. Feliks Przesmycki
w 1947 roku
Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani - prof. dr med. Henryk Lewenfisz
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych - prof. dr med. Witold Lipiński

Na Wydziale Farmaceutycznym:
w 1945 roku
Katedra Botaniki Farmaceutycznej - prof. dr farm. Adam Czartkowski
Katedra Chemii Farmaceutycznej - prof. mgr inż. Władysław Karaffa-Korbut
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - prof. dr farm. Eugeniusz Michalski
Katedra i Zakład Chemii Toksykologicznej i Sądowej - z-ca prof. mgr Czesław Dybowski
Gabinet Historii Farmacji - dr farm. Robert Rembieliński
Katedra Technologii Chemicznej i Środków Leczniczych - prof. dr farm. Stanisław Kiełbasiński
Katedra Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych - prof. dr farm. Jan Muszyński
Katedra i Zakład Nauki o Środkach Spożywczych - prof. dr Stanisław Krauze
Zakład Chemii Organicznej - Prof. dr fil. Zofia Jerzmanowska

Na Wydziale Stomatologicznym:
w 1945 roku
Katedra i Zakład Protetyki Dentystycznej - dr stom. Janina Galasińska-Landsbergerowa
Katedra Chirurgii Stomatologicznej - prof. dr med. Alfred Meissner
Katedra Stomatologii Zachowawczej - prof. dr med. i stom. Franciszek Zwierzchowski
w 1946 roku
Klinika Chirurgii Stomatologicznej - prof. dr med. Alfred Meissner

Na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty z 28 lutego 1949 roku Wydział Stomatologiczny został rozwiązany. W jego miejsce utworzono Oddział Stomatologiczny w strukturach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego.