Od 1945

Plany na przyszłość
Warto wspomnieć o ciekawej inicjatywie budowy centrum uniwersyteckiego, którego pomysł narodził się nieomalże wraz z utworzeniem uczelni. W obrębie kompleksu przewidywano zlokalizowanie oddziałów klinicznych z 1500 łóżkami szpitalnymi. Niestety ze względu na brak funduszy na ten cel, realizację tego przedsięwzięcia odłożono w czasie. Projekt ten znalazł swoje miejsce dopiero u progu XXI wieku. Jego wyrazem jest powstające nowoczesne Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego.

Okres powojenny jest czasem brutalnej stalinizacji kraju, która odbiła swoje piętno na polskiej nauce oraz funkcjonowaniu uczelni. Skrajnym wyrazem przemian ustrojowych było wyłączenie ze struktur uniwersyteckich wydziałów medycznych, a następnie w oparciu o nie powołanie Akademii Medycznych, którym powierzono nowe zadania, wynikające z ducha epoki w obrębie socjalistycznego Państwa Polskiego, podległego dominacji sowieckiej. Ten stan rzeczy dotyczył także Łódzkiego Ośrodka Naukowego.