Od 1945

Powstanie WAM
W 1957 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Łodzi utworzono Wojskową Akademię Medyczną, która przejęła główny obowiązek kształcenia medycznych kadr wojskowych. Uchwała ta nakazywała Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Zdrowia ustalenie warunków pomocy w przedmiocie prowadzenia prac naukowych na bazie części katedr cywilnej akademii oraz edukacji słuchaczy nowopowstałej Uczelni. Wewnątrz WAM powołano także szereg klinik i katedr w oparciu o odpowiednie jednostki strukturalne cywilnej Akademii Medycznej. Były to: Katedra Biologii, Katedra Fizyki Lekarskiej, Katedra Chemii Ogólnej, Katedra Chemii Fizjologicznej, Katedra Anatomii Prawidłowej, Katedra Histologii i Embriologii, Katedra Fizjologii, Katedra Anatomii Patologicznej, Katedra Patologii Ogólnej, Katedra Mikrobiologii, Katedra Farmakologii, Katedra Medycyny Sądowej, I i II Katedra Kliniki Chorób Wewnętrznych, II Katedra Kliniki Chirurgicznej, Katedra Chorób Dziecięcych, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Katedra Dermatologii, Katedra Chorób Zakaźnych, Katedra Ftyzjatrii i Katedra Psychiatrii. W tej sytuacji Senat AM 25 maja 1958 roku zgodził się na zatrudnienie 23 samodzielnych pracowników naukowych na etatach WAM oraz na przekazanie do dyspozycji nowej uczelni 51 pomocniczych pracowników naukowych, 5 laborantów i 1 pracownika technicznego. Mimo ostatecznego podziału między łódzkimi uczelniami medycznymi, mającego miejsce w 1962 roku, istniała między nimi wciąż bezpośrednia współpraca. Układała się ona na płaszczyźnie kształcenia stomatologów i farmaceutów. Edukacja tych dwóch grup specjalistów odbywała się głównie na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego i Wydziale Farmacji cywilnej Akademii Medycznej aż do 2002 roku.