Od 1945

Ostatnie lata

W 1991 roku przy Uczelni powstała Fundacja Akademii Medycznej w Łodzi. Do głównych jej zadań należała dbałość o wszechstronny rozwój Uczelni, upowszechnianie informacji o Akademii i jej osiągnięciach oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację powyższych zadań.
Pod koniec XX wieku w strukturach Akademii działały także jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a także Studium Doktoranckie oraz organizacje studenckie: Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademickie Koło PCK, studenckie koła naukowe.
Akademia Medyczna w Łodzi znana była w całej Europie z wielospecjalistycznego warsztatu naukowego. Była to także placówka diagnostyczno-lecznicza służąca pacjentom całej Polski środkowej, placówka, dla  której celem najwyższym było dobro chorego.
Powyższe motto oraz osiągnięcia wypracowane na przestrzeni lat istnienia Uczelni przejął godnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, powstały na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2002 roku, w wyniku połączenia cywilnej Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej.