Od 1945

Współczesność
Od 1 października 2008 roku Uniwersytetem Medycznym w Łodzi kierują nowe władze. Rektorem został prof. dr hab. med. Paweł Górski, Prorektorami zaś: ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. med. Radzisław Kordek; ds. Klinicznych - prof. dr hab. med. Marian Brocki; ds. Nauczania i Wychowania - dr hab. med. prof. nadzw. Anna Jegier; ds. Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. med. Dariusz Nowak. Na czele wydziałów stoją:  Dziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. med. prof. nadzw. Adam Antczak; Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik; Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa - dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Loba; Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. med. Tomasz Kostka; Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego - dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Bednarek. W 2008 roku Dziekanem Wydziału Fizjoterapii został dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Dudkiewicz, Dziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Sokołowski. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego z 1 października 2009 roku ostatnie dwa wydziały zostały przekształcone w Oddziały. Wydział Fizjoterapii wszedł do Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Wydział Lekarsko-Dentystycznego do Wydziału Lekarskiego.
Obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą uczelnią medyczną w Polsce. Studiuje tutaj blisko 8000 osób, w tym ponad 300 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych. W realizowanym w uczelni procesie dydaktycznym jako priorytetowe uznajemy profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy we wszystkich systemach opieki zdrowotnej. W sukcesywnie modyfikowanej i rozszerzanej ofercie edukacyjnej uwzględniamy wymagania wynikające z postanowień przyjętych w Unii Europejskiej, a także potrzeby krajowego rynku usług medycznych.
Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia w ramach nowego kierunku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Młodzi ludzie studiujący w tym trybie podpisują od pierwszego roku studiów kontrakt z Wojskiem Polskim. Jednocześnie są objęci wszystkimi przywilejami wojskowymi - ciekawe elitarne studia, wsparcie finansowe (zapewnione zakwaterowanie, wynagrodzenie finansowe), pewny zawód. Obecnie trwają rozmowy dotyczące zawarcia umowy, w ramach której Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie kształcił lekarzy dla potrzeb NATO.