Od 1945

Kadra

Podstawowym czynnikiem decydującym o pozycji naszej Uczelni na arenie krajowej  i międzynarodowej jest bez wątpienia kadra naukowo-dydaktyczna.
To ona jest największą wartością, podstawą siły i prestiżu każdego ośrodka tworzącego naukę i prowadzącego kształcenie przed i podyplomowe. Od powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przywiązujemy dużą wagę do pozyskiwania najlepszych naukowców i dydaktyków oraz do systemowego motywowania naszych nauczycieli akademickich do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Obecnie zatrudniamy ponad 1600 nauczycieli akademickich, w tej liczbie ponad 180 profesorów tytularnych, ponad 180 doktorów habilitowanych oraz przeszło 850 doktorów nauk. O aktywności oraz poziomie pracy naukowej i dydaktycznej naszych pracowników świadczy fakt, iż jesteśmy liderami pod względem liczby publikacji naukowych oraz cytowań wśród uczelni medycznych w Polsce.
Utrzymujemy kontakty z uczonymi i instytucjami naukowymi różnych zagranicznych uniwersytetów i instytutów badawczych. Efektem tego typu współpracy jest możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu badań, zwłaszcza gdy warunkiem postępu jest opanowanie nowoczesnej metodyki lub dostęp do stosownych narzędzi badawczych. W ramach tej współpracy nasi pracownicy odbywają staże zagraniczne w instytucjach badawczych na całym świecie oraz uczestniczą w interesujących wykładach prowadzonych przez wizytujących nas gości z zagranicy.