Od 1945

Baza naukowo-dydaktyczna
Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest organem założycielskim pięciu szpitali klinicznych, które łącznie dysponują prawie 2000 łóżek. Dzięki budowie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie posiadał doskonałą bazę naukowo-dydaktyczną, natomiast region łódzki zyska najnowocześniejszy i największy szpital dostępny dla mieszkańców Łodzi i okolic. Teren CKD będzie stanowić także doskonałe pole dla inwestycji sektora biomedycznego, farmaceutycznego i biotechnologii.

W ramach uczelni od 5 marca 2009 roku działa Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab). Stanowi ono jednostkę ogólnouczelnianą podlegającą Rektorowi. Głównym celem działania Centralnego Laboratorium jest umożliwienie wszystkim jednostkom uczelni dostępu do nowoczesnych metod badawczych z wykorzystaniem specjalistycznej, wysokiej klasy aparatury zakupionej w ramach tzw. "core facilities". Umożliwienie takiego dostępu oraz pomoc w zastosowaniu nowoczesnych metod eksperymentalnych na poziomie molekularnym i komórkowym powinno mieć ogromne znaczenie w zakresie podniesienia jakości publikacji i przyczynić się do zwiększenia szans w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych w naszej Uczelni.
Naszym zadaniem jest identyfikowanie potrzeb, problemów i oczekiwań pracowników naukowych tak, aby w pełni mogli korzystać z oferty  i możliwości aparaturowych Centralnego Laboratorium.