Od 1945

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Niezwykle ważnym elementem kształcenia na uczelni medycznej jest dostęp do najnowszej literatury fachowej z całego świata, który umożliwia Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego. Zasoby systemu uczelni wynoszą ponad 388 tys. woluminów i są sukcesywnie wzbogacane: Biblioteka Główna ma, w ramach rocznej prenumeraty, sieciowy dostęp do blisko 200 tytułów pełnotekstowych czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej. Duża liczba miejsc, stanowisk komputerowych oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, w znaczący sposób ułatwiają studentom naukę.