Od 1945

Wirtualny Uniwersytet                    

Rok akademicki 2009/2010 jest rokiem startowym dla modułu WirtualnyUniwersytet.XP, który ma na celu stworzenie zindywidualizowanego środowiska informatycznego dla kilkunastu tysięcy studentów oraz kilku tysięcy pracowników naszej uczelni. Wirtualizacja oznaczać będzie stopniowe przenoszenie do systemu informatycznego czynności i usług, które do tej pory były możliwe do wykonania lub uzyskania tylko dzięki żmudnym działaniom. Indywidualizacja dostępnych danych oznacza natomiast, że każda grupa odbiorców uzyska informacje dostosowane do jej potrzeb. Studenci odnajdą indywidualne plany zajęć, wskazówki dotyczące miejsca ich odbywania, prowadzących nauczycieli akademickich, a także ujednolicone opisy przedmiotów, przebiegu studiów. Platforma stanie się płaszczyzną komunikacji z dziekanatem i miejscem pobierania dokumentów w formie elektronicznej, wliczając w to także skrypty i materiały do ćwiczeń. Z kolei nauczyciele akademiccy znajdą informacje dotyczące studentów, wraz z listami ich nazwisk, będą mogli posługiwać się elektronicznymi kartami przebiegu studiów, elektronicznymi indeksami.