Od 1945

Życie studenckie
Liczne koła naukowe, stowarzyszenia, infrastruktura umożliwiająca rozwój zainteresowań, a także działalność społeczna samorządowych organizacji studenckich dają możliwość rozwijania własnej aktywności. Na terenie Uczelni działa prawie 60 kół naukowych, 12 organizacji studenckich, 8 stowarzyszeń studentów i absolwentów oraz łódzki oddział IFMSA i PTSS. Uniwersytet Medyczny od wielu lat utrzymuje w ramach międzynarodowych programów współpracy, umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz porozumień ścisłą współpracę w zakresie nauki, edukacji i lecznictwa z ponad 20 zagranicznymi uczelniami partnerskimi m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Kanadzie. Prowadzimy ożywioną wymianę naukową z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi. Nasi studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności za granicami naszego kraju na podstawie dwustronnych umów partnerskich w ramach programu ERASMUS czy praktyk studenckich SCORE.
Jednym z celów, jakie stawia przed sobą Uczelnia, jest kształcenie studentów z nastawieniem nie tylko na rozwój intelektualny i nowoczesność przekazywanej im wiedzy, lecz także na kulturę fizyczną i sport. Dlatego też Klub Uczelniany AZS działający w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może poszczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Nasza uczelnia posiada także własny kompleks sportowy, mieszczący się w kampusie uczelnianym.