Baner1 Baner2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to

  • 5 wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Wojskowo-Lekarski, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu;
  • jedyny w Polsce kierunek kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia;
  • 1500 pracowników naukowych
  • 8000 studentów kształconych na 5 wydziałach;
  • 400 studentów anglojęzycznych;
  • 4 szpitale kliniczne: Szpital Kliniczny im. WAM, Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej, Centralny Szpital Kliniczny

 

Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab)

jest wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą stosowaną w genomice, proteomice i morfologii. CoreLab daje możliwość wykonania analiz według indywidualnych potrzeb, pomysłów i projektów osób lub firm. Laboratorium pracuje na bardzo nowoczesnym sprzęcie, w jego zasobach znajdują się między innymi:

  • Spektometr mas QToF Premier firmy Waters,
  • Sekwenator 16-kapilarny firmy Applied Biosystems,
  • Aparaty do Real Time PCR,
  • Cytofluorymetr przepływowy firmy Becton Dickinson.

 

Zwierzętarnia

wpisana do rejestru Krajowej Komisji Etycznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w wykazie jednostek hodowlanych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych oraz w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, np. podczas przeprowadzania badań przedklinicznych nowo powstającego leku. Nasza zwierzętarnia posiada zgody i zezwolenia Komisji Bioetycznej i do 2013 roku może pozyskiwać myszy transgeniczne. Zwierzętarnia stanowi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi doskonałą bazę do podejmowania i prowadzenia badań nad nowymi lekami, szczepionkami itp. To Kompleks Pracowni Doświadczalnych in vivo i in vitro świadczących usługi badawcze w zakresie m.in.: toksykologii, biofarmacji, histopatologii, genetyki medycznej, zaburzeń krzepnięcia krwi czy chirurgii: ogólnej, onkologicznej, doświadczalnej i endokrynologicznej.

 

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

to doskonała nowoczesna baza rozwojowo – naukowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która pozwala w pełni wykorzystać i rozwinąć potencjał naukowo-badawczy i jakość kształcenia naszej uczelni. W kompleksie CKD znajdują się nowoczesne aule wykładowe na 260 i 340 osób oraz Aula Północna na 1000 osób. Daje to duże możliwości organizowania konferencji, sympozjów, itp. Dodatkowo w części dydaktycznej znajduje się 6 sal komputerowych, 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych oraz unikalne w skali kraju laboratoria naukowo-badawcze oferujące oprócz dydaktyki możliwość prowadzenia zaawansowanych i nowatorskich badań naukowych. Teren CKD to doskonałe miejsce dla inwestycji sektora biomedycznego, farmaceutycznego i biotechnologicznego. W kwietniu 2014 roku do użytku pacjentów oddano część kliniczną kompleksu czyli najnowocześniejszy w Polsce i największy szpital w regionie województwa łódzkiego.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pl. Hallera 1, pok. 230, 90-647 Łódź, email: citt@umed.lodz.pl

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter