Baner1 Baner2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to

  • 5 wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Wojskowo-Lekarski, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu;
  • 1500 pracowników naukowych: 116 profesorów zwyczajnych, 142 profesorów nadzwyczajnych, 83 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego;
  • 8000 studentów kształconych na 6 wydziałach;
  • 400 studentów anglojęzycznych;
  • 5 szpitali klinicznych: Szpital Kliniczny im. WAM, Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej, Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab)

jest wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą stosowaną w genomice, proteomice i morfologii. CoreLab daje możliwość wykonania analiz według indywidualnych potrzeb, pomysłów i projektów osób lub firm. Laboratorium pracuje na bardzo nowoczesnym sprzęcie, w jego zasobach znajdują się między innymi:

  • Spektometr mas QToF Premier firmy Waters,
  • Sekwenator 16-kapilarny firmy Applied Biosystems,
  • Aparat do Real Time PCR,
  • Cytofluorymetr przepływowy firmy Becton Dickinson.

 

Zwierzętarnia

wpisana do rejestru Krajowej Komisji Etycznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w wykazie jednostek hodowlanych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych oraz w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, np. podczas przeprowadzania badań przedklinicznych nowo powstającego leku. Nasza zwierzętarnia posiada zgody i zezwolenia Komisji Bioetycznej i do 2013 roku może pozyskiwać myszy transgeniczne. Zwierzętarnia stanowi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi doskonałą bazę do podejmowania i prowadzenia badań nad nowymi lekami, szczepionkami itp.

 

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

doskonała baza rozwojowo – naukowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W przyszłości dzięki niej województwo łódzkie zyska najnowocześniejszy i największy szpital w regionie. Teren CKD będzie stanowić doskonałe miejsce dla inwestycji sektora biomedycznego, farmaceutycznego i biotechnologicznego. W kompleksie CKD znajdują się dwie nowoczesne aule wykładowe na 250 i 350 osób. Daje to duże możliwości organizowania konferencji, sympozjów, itp. W 2012 roku planowane jest otwarcie auli na 1000 osób.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pl. Hallera 1, pok. 15, 90-647 Łódź, email: citt@umed.lodz.pl

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter