O NAS

Centralne Laboratorium Naukowe (CoreLab) jest ogólnouczelnianą jednostką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi funkcjonującą od 2009 roku.

W Laboratorium realizowane są projekty naukowo-badawcze z dziedziny biologii molekularnej, genomiki i proteomiki. CoreLab umożliwia wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego oraz jednostkom zewnętrznym realizację badań z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, obsługiwanej przez wykwalifikowanych pracowników naukowych.

Oprócz standardowych eksperymentów realizujemy również badania według indywidualnych projektów i pomysłów osoby zlecającej, zarówno w ramach działalności usługowej jak i współuczestnictwa w projektach naukowo-badawczych.