O NAS

Centralne Laboratorium Naukowe (CoreLab) stanowi laboratorium typu core facility, będące nowoczesnym modelem efektywnego wykorzystania infrastruktury badawczej opartej o zasady powszechnego dostępu, optymalizacji wydatków na inwestycje, serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów realizacji badań przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych.

CoreLab umożliwia realizację projektów naukowo-badawczych z dziedziny biologii molekularnej, genomiki i proteomiki wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego oraz jednostkom zewnętrznym. Wykonujemy standardowe eksperymenty badawcze oraz realizujemy badania według indywidualnych projektów i pomysłów osoby zlecającej, zarówno w ramach działalności usługowej jak i współuczestnictwa w projektach naukowo-badawczych. Oprócz bezpośredniego udziału w realizacji powierzonych badań, zespół CoreLab służy również pomocą w zakresie doradztwa naukowego, w tym planowania eksperymentów i przygotowywania aplikacji grantowych.

Wyposażenie Centralnego Laboratorium Naukowego jest na bieżąco modernizowane oraz uzupełniane o dodatkową aparaturę badawczą, zgodnie z potrzebami jednostek naukowych Uczelni.

Plany Laboratorium uwzględniają ciągły wzrost potencjału badawczego oraz poszerzanie zakresu oferowanych badań. W ostatnim okresie nasza jednostka wzbogaciła się w System do ilościowej analizy PCR techniką emulsyjną Droplet Digital PCR (ddPCR; BioRad) oraz CytoFLEX (Beckman Coulter).

Serdecznie zapraszamy do współpracy !