Zapytania ofertowe 1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Biuro Projektu „OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych ww. projektu.


 2. ZAPYTANIE OFERTOWE
  dotyczy: Usługi ewaluacji  przewodników do klasyfikacji ICN w ramach Projektu „TeleNRSCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” realizowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  Programu Operacyjnego PL07: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


 3. Zapytanie ofertowe:
  dotyczy: Usługi przeprowadzenia wykładu "Modyfikacje genetyczne in vitro i in vivo stosowane w terapii chorób układu odpornościowego, układu krążenia i chorób nowotworowych"


 4. Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 z dnia 24-09-2013r.
  Dziękujemy za złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/UE/2013 z dnia 24.09.2013 r.
  Spośród przesłanych ofert zostało wybrane Biuro Usług Finansowo-Księgowych  "Dobra Rada", która zaoferowała najniższą cenę  a jednocześnie spełniła wszystkie wymogi formalne.


 5. Zapytanie ofertowe
  Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, stanowiącej element działań informacyjnych i promocyjnych  projektu pn. "Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.


  » Projekt graficzny tablicy


 6. Zapytanie ofertowe o cenę nr G4/08/2012 dotyczące zakupu fluorymetra do ultraczułych pomiarów DNA, RNA, białka wraz z pakietem startowym niezbędnych i kompatybilnych materiałów zużywalnych na potrzeby projektu "Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or "culture of artifacts"? współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 7. Zapytanie ofertowe nr G3/04/2012
  Niniejszym składamy zapytanie ofertowe o cenę dotyczące zaprojektowania i wykonania tzw. buttona oraz jego miesięczną emisję na portalu o tematyce poświęconej biotechnologii na potrzeby promocji projektu "Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or "culture of artifacts"?
  - Zapytanie ofertowe G3/04/2012
  - Zalacznik nr 1 PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 - 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU

 8. Zapytanie ofertowe o cenę G2/02/2012
  Niniejszym składamy zapytanie ofertowe o cenę dotyczące wykonania projektu oraz druk tabliczek informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu "Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or "culture of artifacts"

  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3

 9. Zapytanie ofertowe nr zapytania 1/12 z dnia 20.01.2012 na zakup demineralizatora do układu oczyszczania wody "Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych"
  - specyfikacja techniczna

 10. Zapytanie ofertowe numer G1/01/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
  dotyczące zakupu automatycznego licznika komórek (automated cell counter) na potrzeby projektu "Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or "culture of artifacts"? współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 11. Zapytanie ofertowe
  nr zapytania 7/11 z dnia 13.12.2011
  na publikację artykułu sponsorowanego
  w ramach projektu "Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej"

 1. Zapytanie ofertowe nr 1
  Biuro Projektu "Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw" niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ogłoszenia prasowego: wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim, gazeta codzienna, dział praca/edukacja
 2. Zapytanie ofertowe nr 2
  Biuro Projektu "Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw" niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ogłoszenia prasowego:wydawnictwo o zasięgu regionalnym, województwo łódzkie, gazeta codzienna, dział praca/nauka
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE
  nr 6/11 z dnia  30.06.2011 r.
  na dostawę oraz instalację zestawu składającego się z tablicy interaktywnej, projektora, głośników aktywnych oraz systemu do przeprowadzania testów w ramach projektu "Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej"

 4. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro, nr 3/11
  z dnia 14.06.2011 r.
  na dostawę pozycji książkowych w ramach projektu
  "Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej"

 5. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro, nr 4/11
  z dnia 14.06.2011 r.
  na dostawę słowników języka angielskiego
  w ramach projektu
  "Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej"

 6. APYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro, nr 5/11
  z dnia 14.06.2011 r.
  na organizację i przeprowadzenie kursu językowo- metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego  
  w ramach projektu
  "Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej"


 7. APYTANIE OFERTOWE
  z dnia 01.06.2011
  Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 08/11
  z dnia 21.04.2011 r.
  na dostawę wag elektronicznych noworodkowych - 3 szt.

 9. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 09/11
  z dnia 21.04.2011 r.
  na dostawę manekina do nauki resuscytacji

 10. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 07/11
  z dnia 19.04.2011 r.
  na dostawę pomp infuzyjnych - 5 szt.


 11. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euronr 06/11
  z dnia 15.04.2011 r.
  na dostawę defibrylatora
 12. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 2/11
  z dnia 11.04.2011 r.
  na dostawę pozycji książkowych

 13. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 1/11
  z dnia 11.04.2011 r.
  na świadczenie usług asystenta z zakresu wprowadzania oprogramowania do e-learningu

 14. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 05/11
  z dnia 31.03.2011 r.
  na dostawę stetoskopu noworodkowego w ramach realizacji projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"

 15. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 02/11
  z dnia 31.03.2011 r.
  na świadczenie usług dot. organizacji warsztatów "Diagnostyka zakażeń HCMV u płodu" w ramach realizacji projektu PL0270 "Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii"

  - wzór umowy na organizację warsztatów

 16. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 03/11
  z dnia 31.03.2011 r.
  na świadczenie usług dot. organizacji konferencji "I Łódzkie Dni Medycyny Matczyno-Płodowej" w ramach realizacji projektu PL0270 "Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii"


  - wzór umowy na organizację konferencji

 17. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 03/11
  z dnia 24.03.2011 r.
  na świadczenie usług dot. przygotowanie programu telewizyjnego wraz z dwiema emisjami w telewizji regionalnej do 15.04.2011  w ramach realizacji projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"


 18. ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro nr 04/11
  z dnia 24.03.2011 r.
  na świadczenie usług dot. przygotowania spotkania upowszechniającego wraz z konferencją prasową i wystawą pokonkursową  w ramach realizacji projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"


 19. ZAPYTANIE OFERTOWE
  do 14000,00 euro, nr 01/11 z dnia 21.03.2011 r.
  na świadczenie usług dot. organizacji konferencji szkoleniowo - naukowej "Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi" w ramach realizacji projektu "Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej"


  Załączniki


 20. ZAPYTANIE OFERTOWE
  na świadczenie usług dot. organizacji konferencji "Intensywna terapia na stracie życia w XXI wieku" w ramach realizacji projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim" realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


  - wzór umowy na organizację konferencji

 21. ZAPYTANIE OFERTOWE
  na świadczenie usług dot. organizacji konferencji szkoleniowo - naukowej "Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi" w ramach realizacji projektu "Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej" realizowanego w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Działania V "Rozwój Polskich Uczelni"


  - wzór umowy na organizacje konferencji naukowo-szkoleniowej


 22. Zapytanie ofertowe nr 1
  Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii UM w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu czytnika mikropłytek, na potrzeby projektu PL0270 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. "Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii"


 23. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania poniższych materiałów promocyjnych (naklejki).

 24. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej


  Załącznik
 25. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu " Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania poniższych materiałów promocyjnych.


  » informacja dotycząca wybranej oferty

 26. Zapytanie ofertowe 3/EOG/2010
  Biuro Projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"  niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wraz z montażem na potrzeby projektu   współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Zdrowia.
 1. Zapytanie ofertowe 1/EOG/2010
  Biuro Projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"  niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wraz z montażem na potrzeby działań szkoleniowych projektu   współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Zdrowia

 2. Zapytanie ofertowe 4/EOG/2010
  Biuro Projektu "Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim"  niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wraz z montażem na potrzeby projektu współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Zdrowia

 3. Zaptyanie ofertowe na "System dokumentacji... "


 4. Zapytanie ofertowe na "Łaźnie wodną"