Archiwum zapytań ofertowych

 1. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu „OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu standów.

 2. ZAPYTANIE OFERTOWE
  dotyczy: Usługi ewaluacji  przewodników do klasyfikacji ICN w ramach Projektu „TeleNRSCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” realizowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  Programu Operacyjnego PL07: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


 3. ZAPYTANIE OFERTOWE 3
  dotyczy: Usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski w ramach Projektu „TeleNRSCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” realizowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  Programu Operacyjnego PL07: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


 4. ZAPYTANIE OFERTOWE  2
  dotyczy: Usługi tłumaczenia z języka angielskiego na język polski w ramach Projektu „TeleNRSCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” realizowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  Programu Operacyjnego PL07: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


 5. ZAPYTANIE OFERTOWE
  dotyczy: Usługi tłumaczenia z języka angielskiego na język polski w ramach Projektu „TeleNRSCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” realizowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  Programu Operacyjnego PL07: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu

  - Formularz oferty-Załącznik nr 1,

  Szanowni Państwo,
  Z powodu błędów technicznych oraz logicznych w  prezentowanym Zapytaniu Ofertowym, Zapytanie Ofertowe zostaje anulowane.

  Za tę zmianę przepraszamy.

 6. Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z dostawą na potrzeby działań informacyjnych projektu "Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  - Projekt tablicy

 7. Zapytanie ofertowe : 1/UE/2013
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn."Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki.

  Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu
  Pytania i odpowiedzi dotyczące oferty - Zapytanie 1/UE/2013


 8. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej - obsługa Warsztatów z Edukacji Medycznej.

 9. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu druku ulotek.


  Wstępny projekt ulotki...

 10. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu druku informatorów.


  Wstępny projekt informatora...

 11. Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES-unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej - obsługa szkolenia.

 12. Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych ww. projektu.

 13. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania cukierków reklamowych - krówki


 14. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej - obsługa konferencji.

 15. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych ww. projektu.


 16. Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - projektu "Operacja Sukces unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" oraz Biura Promocji i Wydawnictw. (Podkładka pod mysz, notatnik A5, teczka kartonawa z napami, zakładka do książki, długopis)

 17. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tabliczek.


 18. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania naklejek.


 19. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące druku informatora.

 20. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tabliczek.


  Projekt tabliczki

 21. Przetarg na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - projektu "Operacja Sukces" - kubek, smycz, długopis, pen-drive

 22. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych.


 23. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych-tabliczka

 24. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych ww. projektu.


 25. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu druku ulotek

 26. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu druku plakatów


 27. Zapytanie ofertowe
  Biuro Projektu "OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań promocyjnych ww. projektu druku roll-up'u


 28. Biuro Projektu "Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw" niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji, na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  ogłoszenia prasowego (regionalne)

 29. Biuro Projektu "Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw" niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji, na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  ogłoszenia prasowego (ogólnopolskie)

 30. Zapytanie ofertowe
  Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z realizacją projektu "Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych (FLAWOPIRYNA)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwraca się z proąbą o przygotowanie oferty na:
  zakup laserowego prezentera do projektora multimedialnego

  zapytanie_ofertowe_prezenter_do_projektora

 31. Zapytanie ofertowe CDUM/1
  Biuro Projektu Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu - "Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi": papier firmowy, bloczek reklamowy, teczka edukacyjna, koperty DL, C4, wizytówki, plakat B1


  - załącznik 1
  - załącznik 2
  - załącznik 3
  - załącznik 4
  - załącznik 5
  - załącznik 6
  - załącznik 7a
  - załącznik 7b
  - załącznik 7c
  - załącznik 8


 32. Zapytanie ofertowe CDUM/2
  Biuro Projektu Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu - "Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi": rollup, baner oczkowany, tabliczka na drzwi.


  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
  - załącznik nr 3
  - załącznik nr 4

 33. Zapytanie ofertowe CDUM3
  Biuro Projektu Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu "Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi": ogłoszenie prasowe.


 34. Zapytanie ofertowe CDUM4
  Biuro Projektu Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące publikacji na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych projektu "Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi": ogłoszenie prasowe. 35. Zapytanie ofertowe
  Utworzenie i administrację strony internetowej projektu Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z realizacją projektu "Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty (dodano 10.11.2009)

 36. Zapytanie ofertowe
  Realizacja usługi przygotowywania wniosków o płatność i analizę postępu finansowego.
  Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z realizacją projektu "Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty.