Kontakt

Dział Programów Pomocowych

90 - 419 Łódź, al. Kościuszki 4
tel. 042 639 - 39 - 67
e- mail: fundusze@umed.lodz.pl

mgr Agata Wiśniewska
p.o. Kierownika Działu
tel. 785 911 619
e-mail: agata.wisniewska@umed.lodz.pl

mgr Maciej Michalak
główny specjalista
tel. 785 911 557
e-mail: maciej.michalak@umed.lodz.pl

mgr Paweł Bury
specjalista
e-mail: pawel.bury@umed.lodz.pl
tel. 785 911 599

mgr inż. Mateusz Szymczyk
specjalista
e-mail: mateusz.szymczyk@umed.lodz.pl

mgr Jarosław Horodecki
specjalista
e-mail: jaroslaw.horodecki@umed.lodz.pl