Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wartość projektu: 12 194 479 PLN
Kwota dotacji:
3 174 199 PLN
Kwota pożyczki: 6 654 528 PLN

Projekt realizowany w ramach umów numer 126/2012/Wn-05/OA-TR-ZI/D oraz 127/2012/Wn-05/OA-TR-KU/P

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - etap II

Wartość projektu: 6 278 820 PLN
Kwota dotacji:
1 649 130 PLN
Kwota pożyczki: 3 274 240 PLN

Projekt realizowany w ramach umów numer 456/2012/Wn-05/OA-TR-ZI/D oraz 457/2012/Wn-05/OA-TR-KU/P

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Informacje

Dnia 17 lutego 2012 podpisano Umowę pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki Projektu "Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi". Przygotowanie projektu o wartości 12.194.479,00 PLN oraz jego ocena trwały półtora roku. Jednocześnie należy podkreślić, że w latach 2010 -2011 Uniwersytet przeprowadził prace pozwalające na pokrycie większości wymaganego wkładu własnego.

Projekt obejmuje termomodernizację poniższych budynków:
1. Gmach Wydziału Farmacji przy ul. Muszyńskiego 1 (budynki A, B, C, D),
2. Budynek biblioteki przy ul. Muszyńskiego 2,
3. Budynek administracyjno-dydaktyczny nr 1 przy Pl. Hallera 1
4. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Żeligowskiego 7/9

W wymienionych budynkach zaplanowano następujący zakres prac:
a) ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych, stropodachów, stropu zewnętrznego) - 25 635 m2;
b) wymiana okien i elewacji szklanej - 2462 m2;
c) wymiana drzwi - 6,27 m2;
d) wymiana instalacji wewnętrznych c.o. - 7 kpl.;
e) montaż kurtyn powietrznych - 1 kpl. (budynek"B" gmachu przy ul. Muszyńskiego 1).

W budynkach znajdujących się przy pl. Hallera 1 bud 1 oraz Żeligowskiego 7/9 zrealizowano w ramach wkładu własnego do Projektu wymianę okien, a w budynku przy pl. Hallera 1 wykonano docieplenie ścian. Efekt niniejszych prac przedstawiają poniższe fotografie.

Pl. Hallera 1, bud 1 przed termomodernizacją


Pl. Hallera 1, bud 1 po termomodernizacji

Dzięki realizacji Projektu zmniejszy się roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania o 41,45%, co przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji ww. budynków i pozwala na spłatę pożyczki. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1256 Mg/rok oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Dodatkowa wartość to poprawa estetyki i walorów użytkowych wymienionych budynków.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme); Część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym. W przygotowanie Projektu pod kierownictwem Z-cy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych mgr Michała Marka  zaangażowane były Dział Programów Pomocowych, Biuro Remontów i Eksploatacji oraz Biuro ds. Nieruchomości.