O nas

Dział Programów Pomocowych został utworzony w 2009 roku jako część Biura Analiz i Strategii Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się pozyskiwaniem środków oraz obsługą projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych.  (Więcej informacji  http://www.umed.pl/pl/images/arrow_anim_left.gif  Regulamin organizacyjny UM (art. 51))
Do zadań Działu Programów Pomocowych należy:

  • Koordynacja przygotowywania projektów finansowanych w ramach dostępnych programów pomocowych krajowych i zagranicznych.
  • Współpraca z innymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi w zakresie przygotowywania projektów i dokumentów aplikacyjnych, tworzenie konsorcjów projektowych, wymiany doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  • Współpraca z instytucjami publicznymi, urzędami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, w zakresie przygotowywania, opracowywania, konsultacji dokumentów programowych oraz ich realizacji.
  • Reprezentowanie władz uczelni w sprawach związanych z pozyskiwaniem, obsługą i innych niezbędnych związanych z realizacją programów pomocowych, na podstawie odrębnych upoważnień.
  • Organizowanie szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć informacyjnych dla pracowników uczelni oraz innych zainteresowanych dotyczących możliwości finansowania projektów z zewnętrznych programów pomocowych.
  • Ewidencja projektów zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • Nadzorowanie właściwej realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych projektów realizowanych w ramach programów pomocowych.