Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt "Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum" będzie realizowany na terenie województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim, gminie Miasto Łódź, miejscowość Łódź, na terenie należącym do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przedmiotem projektu będą budynki zlokalizowane przy ulicy Narutowicza 60 (Collegium Anatomicum):

 1. budynek główny Collegium Anatomicum
  -  budynek lewej oficyny.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum oraz budynku lewej oficyny. Założenie to będzie osiągnięte poprzez wymianę okien, ocieplenie stropu w obu budynkach oraz:

 1. ocieplenie podłogi - dotyczy budynku lewej oficyny,
 2. wymianę drzwi - dotyczy budynku lewej oficyny,
 3. kompleksową wymianę systemu C.O. wraz z montażem własnego źródła ciepła (pieca kondensacyjnego) - dotyczy budynku lewej oficyny,
 4. ocieplenie ścian zewnętrznych - dotyczy budynku lewej oficyny,
 5. montaż nawiewników podokiennych - dotyczy budynku lewej oficyny,
 6. płukanie chemiczne instalacji (wraz z montażem zaworów podpionowych i odpowietrzających, regulacją i hermetyzacją instalacji)  stanowiące element prac konserwacyjnych oraz  modernizacyjnych istniejącej instalacji c.o., dostosowujące jej parametry techniczne do wymagań cieplnych budynku po  termomodernizacji; działania te są niezbędne do realizacji projektu.

Działania te przyczynią się pośrednio do zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery. Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie powietrza regionu łódzkiego spowodowane w dużej mierze emisją ze źródeł punktowych, kompleksowe działania termomodernizacyjne mają duże znaczenie i są wspierane przez wszelkiego rodzaju instytucje.

W wyniku realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum" efekty działań będą znaczące:

  • ograniczenie zapotrzebowania na ciepło wyniesie 52,10 % - dotyczy budynku Collegium Anatomicum
  • redukcja podstawowych zanieczyszczeń w każdym przypadku przekroczy 50% - dotyczy budynku Collegium Anatomicum
  • redukcja strat ciepła przez okna wyniesie 51,37%,  - dotyczy budynku Collegium Anatomicum
  • redukcja strat ciepła przez ściany i dach wyniesie 53,26%, - dotyczy budynku Collegium Anatomicum
  • ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku lewej oficyny wyniesie 58,01%.