Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/

Strony o pokrewnej tematyce

.: HARC
Healthy Ageing Research Centre
Naszą misją jest wspieranie i propagowanie zdrowego starzenia się poprzez badania biomedyczne, eudkacje oraz współpracę z partnerami na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym

.: www.cindi.org.pl
Program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme), powołany przez WHO w roku 1984, stanowi praktyczną formę realizacji międzynarodowej strategii "Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku".

.: www.umed.lodz.pl/kmz/
Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

.: www.umed.lodz.pl/zmrimsl/
Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

.: www.healthandage.com
Each of the Health Centers is a gateway to one of our information banks devoted to specific health topics or a group of related health topics.

.: www.ptms.org.pl
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

.: www.borgis.pl/ptg/
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) jest ogólnonarodową organizacją non-profit gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych...

.: www.4przykazanie.pl
Portal opieki nad ludzmi starszymi.

.: www.senior.info.pl
Strona internetowa www.senior.info.pl powstała w ramach projektu "STOP dyskryminacji osób starszych" realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

.: www.gericareonline.net/
The Practicing Physician Education in Geriatrics Project (PPE) is dedicated to educating healthcare professionals and the public about the management of common geriatric health pronblems using a collaborateive provider-patient apporach.

.: MEDYCYNA PLUS 
Wydawnictwo Medycyna Plus funkcjonuje na rynku wydawnictw medycznych od stycznia 2005 roku.
W chwili obecnej jest wydawcą 3 tytułów: dwóch z dziedziny medycyny:
- Geriatria Polska
- Clinical and Experimental Medical Letters

.: Gerontologia Polska
Oficjale czasopimo Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi