Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/
Szkolenia

8-9 maj 2011r.

Kurs specjalizacyjny z geriatrii p.t.:
"Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych."

Aktywność ruchowa o odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji  osób starszych. Dzień 1:

 1. Patofizjologiczne podstawy ograniczenia zdolności do wysiłku wraz z wiekiem
  prof. dr hab. med. Tomasz Kostka. 2h

 2. Fizjologiczna adaptacja do wysiłku fizycznego u osób młodszych i starszych
  prof. dr hab. Anna Jegier. 2h


 3. Wysiłek fizyczny w prewencji pierwotnei i wtórnej chorób cywilizacyjnych. Zalecenia WHO
  prof. dr  hab. Wojciech Drygas. 2h


 4. Zalecenia dotyczące promowania i programowania aktywności ruchowej u osób starszych. Aktywność ruchowa w rehabilitacji osób strszych.
  prof. dr hab. med. Tomasz Kostka. 2h

Aktywność ruchowa o odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji  osób starszych. Dzień 2:

Wykłady:

 1. Ocena stanu odżywienia osób starszych. Zalecenie żywieniowe.
  prof. dr hab. Tomasz Kostka, dr med. Krystyna Chałas. 2h


 2. Niedożywienie białkowo-energetyczne jako problem geriatryczny. Otyłość jako problem geriatryczny. Prewencja i rehabilitacja.
  dr med. Maria Kołomecka. 2h    
                                                            

Ćwiczenia:

 1. Ocena wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej. Ocena żywienia i stanu odżywienia (kwestionariusze, pomiary antropometryczne). Ocena układu ruchu (siła i moc mięśni). Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta przy pomocy testów geriatrycznych. Zaliczenie.
  prof. dr hab. Tomasz Kostka, dr Paweł Mrozek. 2h

» Archiwum

 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi