Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/
Seminarium WHO CINDI

Poprawa Opieki nad Osobami Starszymi przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health (USA)

 

Sobota, 19. XI 2005 .

Wykłady w Urzędzie Miasta Łodzi, Piotrkowska 104.

Zdjęcia z grantu szkoleniowego MIAH 2005/2006

 

Harmonogram szkolenia9.00 - Opieka zdrowotna w kontekście starzenia się ludności. Kluczowa rola lekarza pierwszego kontaktu w opiece nad osobami starszym.
- prof. dr hab. med. Józef Kocemba

Dyskusja.

10.30 - Choroby układu krążenia w wieku starszym.
- prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki (Grodzicki Kardiologia geriatryczna Łódź 19.11.2005)

Dyskusja.

12.00 Przerwa

12.15 - Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja szpitala geriatrycznego. Współpraca pomiędzy opieką podstawową a specjalistyczną w geriatrii.
- dr n. med. Jarosław Derejczyk

Dyskusja.

13.45 - Sprawność i samodzielność w starszym wieku jako cel opieki geriatrycznej.
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

Dyskusja.


Poprawa Opieki nad Osobami Starszymi przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health (USA)

 

Wykłady

Harmonogram szkolenia


Wykład 1

- Zdrowie publiczne w kontekście starzenia się ludności w Polsce i w świecie.
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka.

- Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej. Opieka instytucjonalna.
- dr n. med. Zofia Czechowicz.

15 października 2005, godz. 13.30-17.30, pl. Hallera 1 (duża aula)

 

Wykład 2 - XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Lekarzy POZ

» Patofizjologiczne podstawy ograniczenia zdolności do wysiłku wraz z wiekiem.
- Fizjologiczna adaptacja do wysiłku fizycznego u osób młodszych i starszych. Rehabilitacja kardiologiczna.
-prof. dr hab. med. Anna Jegier ....

» Aktywność ruchowa osób starszych. Zalecenia dotyczące promowania, programowania i monitorowania aktywności ruchowej u osób starszych.
- Aktywność ruchowa jako podstawa prewencji i rehabilitacji w starszym wieku.
- Programowanie Aktywności Ruchowej u Osób Starszych
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

26 listopada 2005, godz. 9.15-14.00, ul. Sterlinga 1/3, aula

 

Wykład 3

- Całościowa Ocena Geriatryczna.
- dr n. med. Maria Kołomecka

- Aktualne zalecenia żywieniowe wg WHO. Żywienie i ocena stanu odżywienia u osób starszych.
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

10 grudnia 2005, 13.30-17.30, pl. Hallera 1 (duża aula)

 

Wykład 4

- Prewencja chorób niezakaźnych u osób w wieku średnim i starszym. Zalecenia WHO.
- prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

» Zapobieganie chorobom i niepełnosprawności w starszym wieku. Medycyna oparta na dowodach.
-
Potrzeby zdrowotne osób starszych - możliwość i zasadność interwencji zapobiegawczej.
- Patofizjologiczne podstawy ograniczenia zdolności do wysiłku wraz z wiekiem
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

22 kwietnia 2006, godz. 9.15-14.00, ul. Sterlinga 1/3, aula

 

Seminaria


Seminarium 1

- Badanie podmiotowe i przedmiotowe w geriatrii - odrębności wieku podeszłego. Zespoły psycho-geriatryczne (3D - demencja, delirum, depresja)
- dr n. med. Zofia Czechowicz

07 grudnia 2005, godz. 16.00-20.00, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjaliści
08 grudnia 2005, godz. 13.30-17.30, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjalizujący się

Seminarium 2

- Choroby układu krążenia w starości
- lek. med. Janusz Morawski

- Czy prewencja chorób układu krążenia w starszym wieku jest uzasadniona?
- lek. med. Janusz Morawski

08 lutego 2006, godz. 16.00-20.00, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjaliści
09 lutego 2006, godz. 13.30-17.30, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjalizujący się

Seminarium 3

- Infekcje w podeszłym wieku
- dr n. med. Maria Kołomecka

- Choroby układu oddechowego w starszym wieku
- dr n. med. Maria Kołomecka

22 marca 2006, godz. 16.00-20.00, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjaliści
23 marca 2006, godz. 13.30-17.30, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjalizujący się

Seminarium 4

- Choroby wieku podeszłego - "in ageing" i "off ageing". Najczęstsze przyczyny inwalidztwa (choroby układu ruchu, układu krążenia, udar mózgu).
- lek. med. Anna Piątkowska

26 kwietnia 2006, godz. 16.00-20.00, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjaliści
27 kwietnia 2006, godz. 13.30-17.30, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7 - lekarze specjalizujący się

 

Warsztaty


Warsztat 1
- Promocja zdrowia i profilaktyka u osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego
- dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko

- Cukrzyca u osób starszych - diagnostyka, leczenie, prewencja powikłań.
- dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

26 października 2005, godz. 16.00-20.00, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7- lekarze specjaliści
27 października 2005, godz. 13.30-17.30, ul. Kopcińskiego 20, sala Nr 7- lekarze specjalizujący się

Warsztat 2
- Ocena funkcji umysłowych. Funkcje poznawcze (MMSE) i ocena depresji (GDS). Otępienia - rodzaje i różnicowanie. Nietrzymanie moczu i stolca. Zaparcia.
- dr n. med. Zofia Czechowicz

09 listopada 2005, godz . 16.00-20.00, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni) - lekarze specjaliści
10 listopada 2005, godz. 13.30-17.30, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni).- lekarze specjalizujący się

Warsztat 3
- Zaburzenia endokrynologiczne w podeszłym wieku. Zespół metaboliczny u osób starszych.
- lek. med. Janusz Morawski

- Leczenie farmakologiczne w starszym wieku. Polipragmazja.
- lek. med. Janusz Morawski (Leczenie farmakologiczne. Polipragmazja.)

14 grudnia 2005, godz. 16.00-20.00, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni) - - lekarze specjaliści
15 grudnia 2005, godz. 13.30-17.30, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni).- - lekarze specjalizujący się

Warsztat 4
» Ocena równowagi i zaburzeń chodu. Upadki jako problem geriatryczny. Osteoporoza.
-
Zaburzenia chodu u osób w wieku podeszłym
- Upadki jako problem geriatryczny
- Osteoporoza
- dr n. med. Maria Kołomecka

- Odleżyny - przyczyny, zapobieganie i leczenie.
- dr n. med. Maria Kołomecka

11 stycznia 2006, godz. 16.00-20.00, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni) - - lekarze specjaliści
12 stycznia 2006, godz. 13.30-17.30, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni).- - lekarze specjalizujący się

Warsztat 5
- Choroby układu ruchu w starości. Sprawność i samodzielność osób starszych. Rehabilitacja w geriatrii.
- lek. med. Anna Piątkowska

15 lutego 2006, godz. 16.00-20.00, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni) - - lekarze specjaliści
16 lutego 2005, godz. 13.30-17.30, ul. Przybyszewskiego 255/267, bud. C, parter (zbiórka przy portierni).- - lekarze specjalizujący się

 

Warsztat 6
- Ocena stanu odżywienia. Pomiar % zawartości tkanki tłuszczowej, BMI, WHR, obwodów ramienia i łydki. Ocena MNA. Nadwaga i otyłość u osób starszych. Niedożywienie u osób starszych.
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

15 marca 2006, godz. 16.00-20.00, Plac Hallera 1, bud. 2, I piętro - lekarze specjaliści
16 marca 2005, godz. 13.30-17.30, Plac Hallera 1, bud. 2, I piętro.- lekarze specjalizujący się

Warsztat 7
» Ocena wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej. Sprawność układu ruchu - moc mięśniowa. Sarkopenia. Ocena aktywności ruchowej. Ocena jakości życia osób starszych.
- Kliniczne zasady prowadzenia testów wysiłkowych
- Patofizjologiczne zmiany w układzie ruchu związane ze starzeniem – implikacje kliniczne i możliwości prewencji
-prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

19 kwietnia 2006, godz. 16.00-20.00, Plac Hallera 1, bud. 2, I piętro - lekarze specjaliści
20 kwietnia 2005, godz. 13.30-17.30, Plac Hallera 1, bud. 2, I piętro .- lekarze specjalizujący się

Warsztat 8
- Pielęgniarstwo geriatryczne. Pielęgnowanie chorego w podeszłym wieku w domu i w instytucji
- dr n. med. Ewa Borowiak

17 maja 2006, godz. 16.00-20.00, III Państwowy Dom Rencistów, ul. Rojna 15 - lekarze specjaliści
18 maja 2005, godz. 13.30-17.30,. III Państwowy Dom Rencistów, ul. Rojna 15- lekarze specjalizujący się

 

Wykłady kończące program szkolenia dla lekarzy rodzinnych


.: "Poprawa Opieki nad Osobami Starszymi przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej" z Merck Institute of Aging & Health (USA).

03 czerwca 2006 r., godz. 9.30
aula Szpitala Klinicznego Nr 3 przy ul. Sterlinga 1/3

 

- Wstęp na temat: "Godność człowieka, jako atrybut humanitarnej medycyny"
- prof. zw. tyt. med. J. Bożydar Latkowski

 

Wykłady


- Kształcenie rezydentów medycyny rodzinnej w zakresie geriatrii.
- dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko

- Rola lekarza rodzinnego w opiece geriatrycznej.
- dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

- Starzenie się ludności - wyzwania dla lekarza i pacjenta.
- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi