Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/
Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze Rodzinni i POZ

 

Starzenie się społeczeństwa naszego kraju determinuje konieczność coraz szerszego zajmowania się problemami zdrowotnymi osób starszych, szczególnie przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zakład Medycyny Zapobiegawczej UM w Łodzi

Klinika Geriatrii UM w Łodzi

Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych UM w Łodzi

we współpracy z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii

oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu lekarzy POZ z zakresu geriatrii w roku akademickim 2005/2006. Szkolenie będzie prowadzone w ramach grantu edukacyjnego pt.

"Poprawa Opieki nad Osobami Starszymi

przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej"

z Merck Institute of Aging & Health ( USA ).

Po raz pierwszy w historii uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymała grant z tej wpływowej instytucji.

W ramach szkolenia przewiduje się cykl 4-godzinnych (godziny zegarowe) zajęć : wykłady (4 w ciągu roku), seminaria (9 w ciągu roku) i warsztaty (16 w ciągu roku). Przewidziany jest również jeden specjalny dzień (8 godzin zajęć) poświęcony na szkolenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach sympozjum WHO CINDI (17-19 listopada 2005).

Za udział w każdych zajęciach będą przyznane punkty edukacyjne

(za każde zajęcia: 4-8 punktów)

 

Chęć uczestnictwa, proszę zgłaszać ( na każde zajęcia osobno, wg załączonego harmonogramu ) - -telefonicznie: (0-42) 769-55-46; 67-76-997 ,

- osobiście do Zakładu Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 20 , I piętro (ROK)

- lub e-mailem: ewandrz@poczta.onet.pl

 

 

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

.: Wykaz szkoleń :.

 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi