Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/
 

Projekt VIGOUR

 

 

 Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe01.07.2019
Klinika Geriatrii UMED rozpoczęła realizację projektu VIGOUR!

VIGOR (Opracowanie naukowych wytycznych do zwiększenia skali zintegrowanej opieki w Europie) to  projekt badawczy współfinansowanym przez Health Programme UE .

Jego celem jest skuteczne wspieranie liderów (w dziedzinie opieki) w procesie transformacji obecnych modeli opieki zdrowotnej i opiekuńczej oraz dostarczenie im trwałych modeli zintegrowanej opieki, a jednocześnie ułatwienie identyfikacji dobrych praktyk i zwiększenia skali opieki zintegrowanej. Zostanie to osiągnięte poprzez dostarczenie opartego na dowodach programu zintegrowanej opieki.

Projekt potrwa 36 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 1 stycznia 2022 r.), a jego łączny budżet wynosi  3 mln euro. Partnerami w projekcie są wyłącznie wiodące europejskie instytucje badawcze i akademickie, organizacje rządowe oraz eksperci w dziedzinie opieki.

Zmiany społeczne, takie jak szybko starzejące się populacje, wymagają zmiany paradygmatu ze świadczenia usług skoncentrowanych na chorobie lub indywidualnej pomocy społecznej na podejście bardziej całościowe, skoncentrowane na ludziach. Chodzi o takie zintegrowane podejście, które stawia ludzi i ich otoczenie w centrum systemu opieki, a nie wyłącznie koncentrowanie się na chorobie lub problemu postrzeganego poza szerszym kontekstem.

Pozwala to podkreślić znaczenie umożliwienia ludziom przejęcia odpowiedzialności za ich zdrowie i dobre samopoczucie, oczywiście w oparciu o ich możliwości; należy wziąć pod uwagę całościowe potrzeby osoby i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki, która jest zarówno odpowiednia, jak i terminowa.

Zintegrowana opieka zapewnia koordynację usług w sposób, który dostarcza ludziom kompleksowej opieki ze strony niezbędnych specjalistów, dostosowanej do ich bieżącego stanu zdrowia i samopoczucia.

Aby to zrobić skutecznie, europejskie systemy opieki zdrowotnej i opieki społecznej muszą wzmocnić swoje wysiłki w celu przezwyciężenia wycinkowości opieki.

Podejście ogólnopopulacyjne, które skupia się na:

 • promocji zdrowia i profilaktyce,
 • zarządzaniu chorobami przewlekłymi, zespołem słabości i zdrowiem psychicznym
 • jest niezbędne do utrzymania pacjentów w dobrym zdrowiu przez długi czas i spowolnienia procesu pogorszania się stanu zdrowia,
 • pozwoli zapewnić zrównoważone usługi opiekuńcze, tak aby sprostać zmianom demograficznym.

Projekt VIGOR wypracuje oparty na dowodach program zintegrowanego wsparcia opieki. Będzie on zaprojektowany tak, aby zrozumieć i poprowadzić 16 organów opieki przez kolejne etapy  analizy obecnego stanu, wraz z doradztwem w zakresie dobrych praktyk i szkoleniami dotyczącymi budowania potencjału i możliwości systemu opieki oraz podejścia wdrożeniowego na poziomie operacyjnym, organizacyjnym i strategicznym interesariuszy w całej Europie.

W praktyce organy opieki będą wspierane w określaniu ich celów, operacyjnym przygotowywaniu wdrażania dobrych praktyk odpowiednio dostosowanych do warunków lokalnych, a także w rozwijaniu tych praktyk do co najmniej 1% ich ogólnej populacji docelowej w ramach lokalnego zwiększania skali projektu.

Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się w ramach tego procesu zostaną wzmocnione przez program współpracy łączący „pionierów” wśród organów opieki z  „naśladowcami”.

Organy opieki skorzystają także z doświadczeń zdobytych przez uczestników projektu VIGOR na etapie rozszerzania poprzez dedykowane programy webinariów i podcastów.

Konsorcjum z 15 organizacjami partnerskimi jest kierowane przez Empirica (Niemcy). Pozostałe organizacje partnerskie to:

 • Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (Włochy),
 • EIP on AHA Reference Site Collaborative Network (Belgia),
 • International Foundation for Integrated Care (Holandia),
 • Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Włochy),
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska),
 • Medizinishsche Universitat Graz (Austria),
 • Fundacio Institut Guttmann (Hiszpania),
 • Consejeria de Salud de la Junta de Andalucia (Hiszpania),
 • Universiteit Twente (Holandia),
 • Regional Health and Social Care Board (Irlandia Północna),
 • Regional Agency for Public Health and Social Well-being (Irlandia Północna),
 • Universitat de Valencia (Hiszpania)
 • Panepistimio Kritis (Grecja).

Szczegóły Projektu
Projekt nr: 826640
Data rozpoczęcia: 01/01/2019
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Więcej informacji na temat VIGOR można znaleźć na stronie https://vigour-integratedcare.eu/

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z koordynatorem projektu pod adresem vigour@empirica.com
lub z polskim partnerem: agnieszka.guligowska@umed.lodz.pl

Zapraszamy do zaprenumerowania newslettera: https://vigour-integratedcare.eu/whats-new/newsletter.html

 


 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi