Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
umed.pl/klinika-geriatrii/
Serwis powstał przy wsparciu Merck Institute of Aging & Health


Starzenie się społeczeństwa naszego kraju determinuje konieczność coraz szerszego zajmowania się problemami zdrowotnymi osób starszych. W wielu krajach geriatria staje się standardem nauczania na kierunkach kształcenia: lekarskim, pielęgniarstwie, fizjoterapii i zdrowiu publicznym. Uniwersyteckie kształcenie w geriatrii jest prowadzone w prężnych ośrodkach. W Polsce "przebicie się" problematyki osób starszych w nauczaniu pozostawia niestety wiele do życzenia. W naszym starzejącym się społeczeństwie jest jedynie ok. 100 działających lekarzy geriatrów.

Te przesłanki leżały u podstaw powołania w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Kliniki Geriatrii. Kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. Tomasz Kostka, dotychczasowy profesor w Zakładzie Medycy Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i medycyny sportowej, absolwent European Academy for Medicine of Ageing w Sion (Szwajcaria). W momencie powstania Klinika Geriatrii liczyła jednego etatowego pracownika (prof. Tomasz Kostka) i troje słuchaczy Studium Doktoranckiego UM w Łodzi.

Misją Kliniki Geriatrii jest, przy współpracy z innymi ośrodkami, szkolenie studentów i pracowników Ochrony Zdrowia w zakresie opieki nad osobami starszymi, a także działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze dotyczące samych seniorów. Obecnie prowadzone są już zajęcia dydaktyczne dla studentów na wydziale lekarskim, lekarsko-stomatologicznym, pielęgniarstwie, fizjoterapii i zdrowiu publicznym. Klinika prowadzi również kształcenie podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w zakresie geriatrii.

W 2005 roku UM w Łodzi otrzymał grant edukacyjny z The Merck Institute of Aging & Health z Waszyngtonu pt. "Improving the care of older people by practicing generalist physicians in Poland" ("Poprawa Opieki Nad Osobami Starszymi Przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej") (koordynator: prof. Tomasz Kostka). Do tej pory MIAH finansował programy szkoleniowe z geriatrii w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach. Po raz pierwszy w historii uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymała grant z tej wpływowej instytucji.

Mamy nadzieję, że nauczanie akademickie geriatrii w naszym kraju stanie się standardem i przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą coraz ważniejszą dla nas dziedziną wiedzy. Jest to oczywiste wyzwanie czasów zarówno z punktu widzenia medycznego jak i społeczno-ekonomicznego.
 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi