Wydrukuj to Stronę

Zadanie Badawcze 3

 

Reorganizacja cytoszkieletu komórkowego pod wpływem czynnika transkrypcyjnego Snail.

 

 

Kierownik Zadania

dr inż. Katarzyna Sobierajska, adiunkt w Katedrze Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

e-mail: katarzyna.sobierajska@umed.lodz.pl

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/?page_id=192