Wydrukuj to Stronę

Zadanie Badawcze 1

Proteomika i transkryptomika – poszukiwanie nowych biomarkerów fibrozy (zwłóknienia).

 

 

Kierownik Zadania

dr Marta Stasiak adiunkt w Katedrze Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

e-mail: marta.stasiak@umed.lodz.pl

 

Analiza różnicowa ekspresji genów na poziomie transkrypcji i syntezy białek w komórkach HMEC-1 komórek pod wpływem TGFβ-1  lub transfekowanych pcDNA3.1/Snail w porównaniu z komórkami kontrolnymi pozwoli wybrać zarówno białka, których ekspresja się zwiększa jaki i obniża. Zweryfikujemy otrzymane wyniki wytypowanych białek poprzez analizy Western blotting, badania immunohistochemiczne i testy elisa ze specyficznymi blokerami.

 

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/?page_id=312