Wydrukuj to Stronę

Kontakt

POLSKA

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Promotor Projektu

 

 

Kierownik Projektu

dr hab. Jolanta Niewiarowska prof. UM 

Kierownik Zakładu Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

e-mail: jolanta.niewiarowska@umed.lodz.pl

 

 

Kontakt

dr Marta Stasiak, adiunkt

w Zakładzie Cytobiologii i Proteomiki

e-mail: marta.stasiak@umed.lodz.pl

 

 

Administracyjne i finansowe zarządzanie projektem

dr inż. Katarzyna Sobierajska, adiunkt

w Zakładzie Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

e-mail: katarzyna.sobierajska@umed.lodz.pl

 

 

Instytut Biologii Medycznej PAN - Partner 1

 

 

 

dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM

w Pracowni Proteomiki Komórkowej 

e-mail: jboncela@cbm.pan.pl

 

 

NORWEGIA

 

Uniwersytet w Bergen – Partner 2

 

dg maly

 

Koordynator strony norweskiej

prof. Donald Gullberg,

Kierownik Pracownik Matrix w Katedrze Biomedycyny

e-mail: donald.gullberg@biomed.uib.no

 

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/?page_id=66