Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Wydarzenia

Publiczna debata "Medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej"

Dodano:2011-04-04

W sobotę 2 kwietnia w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się debata poświęcona opiece paliatywnej i hospicyjnej. Pierwszy publiczny panel z cyklu "Sobota dla Hospicjum" został zorganizowany w ramach programu o wolontariacie pracowniczym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Patronat nad debatą objęli sygnatariusze porozumienia o wolontariacie pracowniczym w UM: Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej Ks. Jacek Ambroszczyk oraz Rektor UM prof. dr hab. n. med. Paweł Górski.

Honorowym patronatem wydarzenie otoczyli: Wojewoda Łódzki, Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska i Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień.
Patronat medialny nad debatą zaoferował regionalny łódzki oddział TVP, a partnerem w organizacji była Fundacja Warty i Kredyt Banku, w ramach współpracy z wolontariatem pracowniczym działającym w Kredyt Banku.

Debata zainaugurowała wiosenną, edukacyjną część akcji Pola Nadziei, ogólnopolskiej akcji informacyjno-charytatywnej realizowanej w Łodzi od 2009 roku przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas.

Życzenia udanej konferencji uczestnikom przekazali przysłuchujący się debacie przedstawiciele wojewody - dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus, prezydenta miasta - v-ce prezydent Paweł Paczkowski, Dyrektor łódzkiej Caritas ks. Jacek Ambroszczyk oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi - prof. dr hab. med. Radzisław Kordek

O medycznych i pozamedycznych aspektach opieki paliatywnej dyskutowali: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz - konsultant krajowy w zakresie medycyny paliatywnej, kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, dr n. med. Jerzy Jarosz - konsultant województwa mazowieckiego w zakresie medycyny paliatywnej, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii w Warszawie, dr Jolanta Stokłosa - prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, prezes Forum Hospicjów Polskich, inicjatorka kampanii Pola Nadziei w Polsce, dr Iwona Sitarska - kierownik Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej, koordynator wolontariatu hospicyjnego Caritas Archidiecezji Łódzkiej, dr hab. n. hum, prof. nadzw. Kazimierz Szewczyk - kierownik Zakładu Bioetyki UM w Łodzi, współpracownik Komisji Etyki Medycznej PAU, ks. dr Jan Kaczkowski - dr teologii moralnej, prezes Puckiego hospicjum pw. św. Ojca Pio, twórca Areopagu Etycznego dla studentów medycyny i prawa, mgr Agnieszka Paczkowska - psycholog kliniczny Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku, ks. Robert Arndt - dyrektor Domu Księży Emerytów Archidiecezji Łódzkiej, inicjator warsztatów psychologicznych z zakresu komunikacji z pacjentami umierającymi dla duchownych Archidiecezji Łódzkiej. Debatę poprowadził dziennikarz TVP 3 Łódź - Pan Jacek Grudzień.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konieczność całościowej opieki mającej na celu poprawę jakości życia chorych zmagających się z postępującą, zagrażającą życiu chorobą. Kompleksowa pomoc pacjentom podczas całego przebiegu nieuleczalnej choroby oraz ich rodzinom jest możliwa dzięki interdyscyplinarnym zespołom hospicyjnym , w skład których wchodzi lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, kapelan oraz wyszkoleni wolontariusze. Polega ona zapobieganiu i niesieniu ulgi w cierpieniach poprzez wczesną identyfikację, ocenę i leczenie uwzględniające uśmierzenie bólu i innych objawów somatycznych, pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, socjalnych, duchowych pacjenta oraz wsparciu rodziny chorego
w czasie choroby i w okresie żałoby.

Podstawową zasadą etyczną opieki paliatywnej jest poszanowanie niezależności poglądów chorego, respektowania prawa do prawdy, prywatności, podejmowania decyzji i działania.
Opieka paliatywna i hospicyjna może być sprawowana w warunkach stacjonarnych lub w domu pacjenta.
Opieka nad chorym i jego rodziną sprawowana w domu jest formą najbardziej właściwą dla pacjenta. Pozwala na przebywanie chorego w najbardziej przyjaznym dla niego otoczeniu, co zdecydowanie wpływa na poprawę jakości życia. Główny ciężar opieki, także finansowy, spada jednak na rodzinę pacjenta, co w niektórych przypadkach jest trudne do udźwignięcia.
W opiece domowej szczególnie ważną rolę spełniają wyszkoleni wolontariusze. Są oni niejednokrotnie pośrednikami pomiędzy pacjentem, jego rodziną i zespołem medycznym, pracują w domu chorego bez bezpośredniego wsparcia zespołu hospicyjnego, jak ma to miejsce warunkach opieki stacjonarnej. Wymaga to szczególnej kompetencji i odpowiedzialności za podejmowane działania.

Dom Hospicyjny - hospicjum stacjonarne, pozwala na prowadzenie wszelkich form opieki paliatywnej i hospicyjnej nad pacjentem. Powinien też odgrywać znaczącą rolę w szerzeniu idei hospicyjnej i paliatywnej w społeczności lokalnej, a także powinien spełniać rolę ośrodka edukacyjno - informacyjnego.
Istotną rolą hospicjum jest prowadzenie punktów informacyjnych dla chorych i ich rodzin, w których można uzyskać rzetelną informację na temat opieki, a także na temat zespołów hospicyjnych działających w danym regionie i w Polsce.

Rozwiązaniem organizacyjnym pozwalającym integrować medycynę paliatywną z medycyną "leczniczą" jest organizowanie szpitalnych zespołów wsparcia. Wyspecjalizowany zespół lekarzy, pielęgniarek, pracownika socjalnego i psychologów udzielający porad na zasadzie konsultacji specjalistycznych, chorym przebywającym w szpitalu, pozwala uzyskiwać znacznie lepsze efekty w leczeniu objawowym (np. leczenie bólu, duszności), rozpoznawać i rozwiązywać problemy psycho-społeczne pacjentów. Obecność takiego zespołu "oswaja" pacjentów, ich rodziny , a także personel medyczny z zasadami dbałości o jakość życia pacjentów na każdym etapie choroby i leczenia. Szpitalny zespół wsparcia powinien tez umożliwiać "łagodne" przejście od leczenia szpitalnego do opieki domowej. Zaradzenie problemom, które wyzwala nieuleczalna choroba, przekracza indywidualne możliwości chorego i jego najbliższego otoczenia, wymaga wysiłku społecznego, zinstytucjonalizowanej, wspartej specjalnymi umiejętnościami pomocy.

Wystąpienia:

Debacie Medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej towarzyszy, zorganizowana w Bibliotece Głównej UM, wystawa wolontariuszy angażujących się w działania Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej. W ramach wystawy prezentowane są prace uczniów Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Łodzi oraz absolwentki szkoły Marty Dzierżawskiej.

Ekspozycja wystawy w Oddziale Informacji Naukowej BG UM, ul Muszyńskiego 2 (piętro I) będzie czynna do 30.04.2011.

Drukuj stronę