Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Wydarzenia

Zmarł Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński

Dodano:2010-01-08

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego, Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Medycznej oraz wybitnego uczonego.

Rodzinie oraz bliskim zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym w dniu 13 stycznia 2010 r. o godzinie 14.00

 


Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz BRZEZIŃSKI
Historia medycyny

Urodził się 16.10.1929 r. w Warszawie, w tym mieście ukończył gimnazjum im. Władysława IV na kompletach tajnego nauczania. W 1945 r. w Łodzi wstąpił do Szkoły Młodszych Oficerów Służby Zdrowia, później Oficerskiej Szkoły Instruktorów Sanitarnych, którą ukończył w 1947 r. Jako sierżant podchorąży brał czynny udział w tym czasie w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią ("Akcja Wisła"), jako instruktor sanitarny batalionu, w 12 a następnie 30 pp. Studia rozpoczął w 1947 r. na Fakultecie Wojskowo Medycznego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarza uzyskał w roku 1953. W latach 1953-1954 był starszym lekarzem 50 pp w Lidzbarku Warmińskim, w latach 1954-1963 szefem oddziału szkolenia Departamentu Służby Zdrowia WP, współorganizował powstanie WAM. W latach 1963- 1967 był komendantem Centralnego Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego w Lądku Zdroju. W 1963 r. obronił w WAM pracę doktorska pt: "Służba zdrowia w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku". W latach 1967-1972 był zastępcą komendanta WAM, oraz inicjatorem i promotorem powstania Zakładu Historii Medycyny i Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. W 1972 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt: "Służba Zdrowia I Armii WP (studium zabezpieczenia ewakuacyjnego)". Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1981, zaś profesora zwyczajnego w 1988 r. W latach 1973-1978 pozostawał Komendantem 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie i docentem kierownikiem Zakładu Historii Medycyny Pomorskiej AM. Komendantem-Rektorem WAM był w latach 1978-1981, ze stanowiska odszedł na własną prośbę. Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, w tym 10 książek, min: "Historia medycyny", "Etyka i deontologia lekarska", "Zarys dziejów chirurgii polskiej". Był promotorem 16 przewodów doktorskich, opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. W latach 1982-1984 był Rektorem PAM w Szczecinie, oraz kierownikiem Katedry Humanistycznych Nauk Lekarskich i Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej. Od 2001 r. pozostaje członkiem korespondencyjnym Klasy Humanistycznej Westwalsko Nadreńskiej Akademii Nauk w Dusseldorfie. Jest członkiem prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i przewodniczącym komisji historii medycyny. W latach 1977-1982, oraz 1985 -1991 był Prezesem i w latach 1982-1985, oraz 1997-2000 Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. W latach 1992-1997 Redaktorem Naczelnym Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Od 1981r. delegatem narodowym Polski do Societe Internacionale Histoire de la Medecine, zaś w latach 1984-1988 wiceprezydentem tego towarzystwa. W latach 1984-1990 był członkiem prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i przewodniczącym komisji dydaktyki i spraw studenckich. Członek honorowy Polskiego, Polsko Niemieckiego, Węgierskiego i Bułgarskiego Towarzystwa Historii Medycyny, członek zagraniczny Białoruskiego i członek korespondent Towarzystwa Historii Medycyny byłej NRD. Członek założyciel i w latach 1997-2001 wiceprezydent Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny. Członek komitetów naukowych czasopism: Medicina nei Secoli (Rzym), Orvosterteneti Kezlemenyek (Budapeszt), Asclepij (Sofia). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerski i Komandorskim OOP i innymi. Posiada jako nieliczny Polak Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2002 r. otrzymał przyznany przez Kapitułę medal "Gloria Medicinae". W dniu 27.10.2009 r. na Wydziale Wojskowo - Lekarskim z Oddziałem Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczysta laudacja i posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu urodzin Jego Magnificencji. Uroczystość zaszczycił JM Rektor UM prof. dr hab. n. med. Paweł Górski. Zmarł w dniu 07.01.2010 r. Pozostanie na zawsze w pamięci absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej jako prawy, sprawiedliwy i dobry rektor, lekarz i człowiek.
Cześć Jego pamięci.

Czesław Jeśman

Drukuj stronę