Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty

Informacja w sprawie punktowania prac w suplementach

Dodano:2009-06-02

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniami związanymi z punktacją prac opublikowanych w suplementach pojawiły się wnioski poparte potwierdzeniami z redakcji, że artykuły podlegały recenzowaniu. Jednak większość tych wniosków nie mogła być zakwalifikowana z uwagi na to, że są to publikacje pozjazdowe, nie podlegające tradycyjnej drodze recenzji.

Regulamin punktacji z zasady wyklucza punktowanie suplementów, dopuszczając taką możliwość w wyjątkowych przypadkach.

Punktacji nie podlegają: wydawnictwa nierecenzowane, abstrakty, suplementy. Dopuszcza się punktację artykułów w tzw. numerach specjalnych czasopism - warunkiem jest przedstawienie dowodu (potwierdzenia ze strony redakcji czasopisma), że artykuły w takim numerze podlegają recenzowaniu. W pozostałych przypadkach - za takie artykuły nie przyznaje się punktów.

Niezależnie od tego zapisu, decyduje opinia zespołu i komisji, zgodna z wytycznymi MNiSW. A te wytyczne są jednoznaczne.

Na ten problem zwrócił ostatnio uwagę prof Duszyński z MNiSW: "Procedura publikowania artykułów w materiałach konferencyjnych i suplementach dołączanych do czasopism z listy filadelfijskiej w razie, gdy nie są one poddawane takim samym rygorom i standardom jak treści publikowane w czasopiśmie głównym, stanowi próbę wykorzystania na własną korzyść niedoskonałości systemu i tym samym jest manipulacją naukową i nadużyciem zasad rzetelności naukowej. Minister pragnie wskazać na niedopuszczalność takich praktyk i oświadczyć, iż warunkiem koniecznym do uznawania dorobku publikowanego w takich suplementach musi być pewność, że w stosunku do niego stosowane są przez redakcje identyczne procedury peer review, jak wobec materiałów publikowanych w głównym czasopiśmie".

Z doświadczenia wynika, że artykuły publikowane po zjeździe w suplemencie nie są poddawane takiej samej ocenie jak regularne prace. Czyli nie są wysyłane - każdy artykuł indywidualnie do anonimowych recenzentów i poddawane ocenie metodą peer review. Zwykle recenzji dokonuje przewodniczący sesji i dotyczy to całego cyklu prac, więc zaświadczenie z redakcji, że artykuły są recenzowane - jest prawdziwe, ale nie oznacza, że są one recenzowane tak samo jak prace regularne. Natomiast możliwe jest punktowanie prac w innych suplementach (np. tematycznych).

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Drukuj stronę