Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty ICNP

Materiały dydaktyczne "Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP"

Dodano:2013-07-09

Klasyfikacja ICNP® wersja 2015, tłumaczenie 2013

W plikach znajdują się terminy Słownika w widoku "drzewa terminów" dostępnego w internetowej przeglądarce Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)

Znaczenie słów kluczowych znajduje się w słowniku ICNP, dostępnym na stronie Pełna wersja Klasyfikacji w j. polskim >>>
Słowa kluczowe dla diagnoz znajdują się w osi pt. "Przedmiot (Focus)" oznaczonej w słowniku literą "F". Są to terminy podstawowe (primitive). Diagnozy/wyniki pielęgniarskie są przypisane obszarowi zainteresowania pielęgniarki, sklasyfikowanymi w osi "F". Interwencje "IC" opisane są słowami kluczowymi w osi działania (Actions - "A").
W słowniku znajdują się dwa terminy o tej samej nazwie. Z tym, że jeden jest terminem podstawowym (prymitywnym) z definicją, a drugi jest tylko określeniem diagnozy/wyniku interwencji.

W drzewie diagnoz/wyników znajdują się diagnozy główne i tzw. "sub-diagnozy", czyli diagnozy szczegółowe, znajdujące niżej w hierarchii i precyzujące sytuację pacjenta. Przygotowując plan opieki należy koncentrować się na przedmiocie "F" i ustalić co jest problemem. Korzystając więc z Klasyfikacji należy wybierać terminy, które najbardziej odzwierciedlają problemy pacjenta. W przypadku braku terminu, który precyzuje zaobserwowany problem korzystamy z terminu, który najbardziej odpowiada sytuacji.

Metodyka tworzenia planów opieki została opisana w publikacjach dostępnych na stronie www.pp.viamedica.pl, tj.:

  • Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP? w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - studium przypadku, Problemy Pielęgniarstwa 2014;22(4):539-545.

Publikacje ICNP - wykaz

W związku z pracami nad nową wersją Klasyfikacji  ICNP(R) 2015, materiały dydaktyczne będą udostępnione zainteresowanym na przełomie października/listopada 2016 r.

8. Internetowe narzędzie wyszukiwania terminów na stronię Międzynarodowej Rady Pielęgniarek >>>

9. Kwestionariusz ankiety dla uczestników szkoleń/warsztatów z zakresu ICNP >>

10. Wskaźniki jakości opieki Projekt HOBIC - skale oceny z diagnozami ICNP(R)

Wróć do listy komunikatów Drukuj stronę