Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Uchwały Senatu


Rok: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001


Rok 2016
Uchwały >> Intranet

Rok 2015

 • Uchwała nr 460/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

 • Uchwała nr 459/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 458/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 457/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 456/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 454/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 453/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 452/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 451/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 450/ 2015
  z dnia 19 listopada 2015r.
  w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 444/ 2015
  z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 443/ 2015
  z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 436/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 222/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 435/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honris causa

 • Uchwała nr 434/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 308/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , oceniającej jakość pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów

 • Uchwała nr 433/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 210/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 432/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 155/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 431/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 430/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały n 345/2014 z dnia 27 listopada 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 429/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

 • Uchwała nr 428/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie dokonania korekty w treści uchwały nr 385/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 427/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 399/2015 z dnia 28 maja 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały 399/2015

 • Uchwała nr 426/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 398/2015 z dnia 28 maja 2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały 398/2015

 • Uchwała nr 425/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 140/2013 z dnia 23 maja 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie medycznym w Łodzi oraz wprowadzeniu tekstu jednolitego uchwały 140/2013

 • Uchwała nr 424/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 423/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 421/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • Uchwała nr 419/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie uchwallenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 415/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 414/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2015/2016

 • Uchwała nr 413/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie określenia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016

 • Uchwała nr 412/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie wprowadzenie zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 411/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 410/ 2015
  z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały nr 375/2015 z dnia 26 marca 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzania zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 402/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu przktycznym oraz zatwierdzeniu efektów kształcenia określonych dla tych kierunków

 • Uchwała nr 401/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowi studiów podyplomowych w zakresi: Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży, orza zatwierdzenia efektów kszałcenia okreśłonych dla tych studiów

 • Uchwała nr 400/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 216/2017 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

 • Uchwała nr 399/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęvia i zakończenia rekrutacji

 • Uchwała nr 398/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rokstudiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 • Uchwała nr 397/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016

 • Uchwała nr 396/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie zmian uchwały nr 20/2012 z dnia 25 września 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu

 • Uchwała nr 395/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 394/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 393/ 2015
  z dnia 28 maja 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 392/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie zmiany Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - tekst jednolity uchwała nr 382/2015 z dnia 26 marca 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 389/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie uruchomienia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku techniki dentystyczne oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

 • Uchwała nr 388/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu praktycznym, w zakresie obszaru kształcenia odpowiadającym naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze fizycznej oraz zatwierdzenia efektów kształcenia określonych dla tych studiów

 • Uchwała nr 387/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych w zakresie obszaru kształcenia: cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży, oraz zatwierdzenia efektów kształcenia określonych dla tych studiów

 • Uchwała nr 386/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie uchylenia
  - uchwały nr 463/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Senatu Uniwersytetu Meycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz
  - uchwały nr 464/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 30% najlepszych doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 385/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 384/ 2015
  z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 382/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian Uchwał 183/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 380/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016

 • Uchwała nr 379/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 378/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie określenia zasad obliczania punktów kwalifikacyjnych kandydatów na studia doktoranckie

 • Uchwała nr 377/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmiany uczwały nr 297/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

 • Uchwała nr 376/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmiany uczwały nr 296/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

 • Uchwała nr 375/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 374/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 373/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 372/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 371/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 370/ 2015
  z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 369/ 2015
  z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie zniesienia kierunku socjologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 368/ 2015
  z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 367/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie: zmiany uchwały 258/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Senatu Uniwersyteu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Strategia Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

 • Uchwała nr 359/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 358/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 357/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 356/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 355/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 354/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 353/ 2015
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie zmian organizacyjnych
 •  

  Rok 2014

 • Uchwała nr 352/ 2014
  z dnia 18 grudnia2014r.
  w sprawie zmiany uczwały nr 187/2013r. z dnia 1 października 2013 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

 • Uchwała nr 350/ 2014
  z dnia 18 grudnia2014r.
  w sprawie: zatwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Medycznego w łodzi regulaminu Samorządu Studenckiego

 • Uchwała nr 349/ 2014
  z dnia 18 grudnia2014r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2012 z dnia 25 września 2012r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 348/ 2014
  z dnia 18 grudnia2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 347/ 2014
  z dnia 27 listopada 2014r.
  w sprawie: wszczęcia postepowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 346/ 2014
  z dnia 27 listopada 2014r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalnianych z tych opłat, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

 • Uchwała nr 345/ 2014
  z dnia 27 listopada 2014r.
  w sprawie: zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym

 • Uchwała nr 340/ 2014
  z dnia 30 października 2014r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 334/ 2014
  z dnia 30 października 2014r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 333/ 2014
  z dnia 30 października 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 332/ 2014
  z dnia 30 października 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 331/ 2014
  z dnia 30 października 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 328/ 2014
  z dnia 25 września 2014r.
  w sprawie: wprowadzania zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 327/ 2014
  z dnia 25 września 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 326/ 2014
  z dnia 25 września 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 319/ 2014
  z dnia 25 września 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 316/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: nadania nazwy kompleksowi obiektów Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 311/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 169/2015 z dnia 23 września 2013 r. Senatu Uniwersytetu medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nadawania odznaczeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 310/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych: Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania sttystyki w badaniach biomedycznych w zakresie obszaru kształcenia związanego z kierunkiem lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 309/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok adkademicki 2014/2015

 • Uchwała nr 308/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: zatwierdzania trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi, oceniającej jakośc pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów.

 • Uchwała nr 299/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: wyrażnia opinii w kwestii nadania Medalu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi "Za zasługi dla Uniwersytetu medycznego w Łodzi"

 • Uchwała nr 298/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: zmiany uchwaly nr 250/2014 z dnia 27 lutego 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w lodzi w sprawie uchwalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "UMED3-Bioscience - Interdyscyplinarne studia doktorskie w zakresie nauk medycznych i przyrodniczych w odpowiedzi na potrzebyb gospodarki opartej na wiedzy"

 • Uchwała nr 297/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: warunków i trybu rekrutacj na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia

 • Uchwała nr 296/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnychkierunkach i formach kształcenia

 • Uchwała nr 295/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatow i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 • Uchwała nr 294/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: warunków itrybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych prowadzonych w Uniwersyteecie Medycznym w lodzi w roku akademickim 2015/2016 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

 • Uchwała nr 293/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 292/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie:uchwalenia regulaminu pracy Senackiej Komisji ds. Kształcenia

 • Uchwała nr 291/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 290/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: określenia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie medycznym w Łodzi w roku 2014/2015

 • Uchwała nr 289/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015

 • Uchwała nr 285/ 2014
  z dnia 29 maja 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 282/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie obszaru kształcenia związanego z kieerunkiem Farmacja MEdyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 281/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 280/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 279/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 278/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 277/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 276/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 275/ 2014
  z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 270/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 269/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 268/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 267/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 266/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 265/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 264/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 263/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 262/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 261/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 260/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 259/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 258/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 257/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych


 • Uchwała nr 256/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych


 • Uchwała nr 255/ 2014
  z dnia 27 marca 2014r.
  w sprawie: uchwalenia regulaminu pracy Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych

 • Uchwała nr 253/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2013r. z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz ybu i warunków zwalniania z tych opłat

 • Uchwała nr 250/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "UMED3-Bioscience - Interdyscyplinarne studia doktorancie w zakresie nauk medycznych i przyrodniczych w odpowiedzi na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy"

 • Uchwała nr 249/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 248/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Jednostki Organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2014/2015

 • Uchwała nr 247/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie medycznycm w Łodzi

 • Uchwała nr 246/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: zmiany Uchwały nr 340/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zasad pobieania i warunków zmniejszania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

 • Uchwała nr 245/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 244/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 243/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 242/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 241/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 240/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 239/ 2014
  z dnia 27 lutego 2014r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 237/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: określenia zasad używania znaku firmowego (logo) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 234/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: ustanowienia bazy klinicznej dla wskazanych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 233/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: ustanowienia bazy klinicznej dla wskazanych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 232/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: ustanowienia bazy klinicznej dla wskazanych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 231/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: zmiany Uchwały nr 345/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Senatu UM w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania, sprawozdawczości, rozpatrywania wniosków oraz oceny sprawozdań, dotyczących badań, slużących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 230/ 2014
  z dnia 30 stycznia 2014r.
  w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii wniosku JM Rektora o nadanie Medalu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi " Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"


 • Rok 2013

 • Uchwała nr 227/ 2013
  z dnia 19 grudnia 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 225/ 2013
  z dnia 19 grudnia 2013r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 132/2013 z dnia 23 maja 2013 roku dotyczącej ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała nr 218/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zmiany Uchwały nr 406/2006 z dnia 26 października 2016r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagród Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników niebędżcych nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 217/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 470/2012 z dnia 31 maja 2012r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kszałcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 216/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały nr 119/2013 z dnia 28 marca 2013r. Senatu Uniwersytetu Medyczznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 215/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 214/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 213/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 212/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

 • Uchwała nr 211/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

 • Uchwała nr 210/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzania anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 203/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie: zajęcia stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 26 lipca 2013r.

 • Uchwała nr 202/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian nazwy i ustalenia struktury Uczelnianego Centrum Kształcenia oraz przekształcenia Pracowni Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 • Uchwała nr 201/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 200/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 199/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 198/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 197/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 196/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 195/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 194/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 193/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 192/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 191/ 2013
  z dnia 25 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 190/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 189/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 188/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 187/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunkó zwalniania z tych opłat

 • Uchwała nr 186/ 2013
  z dnia 1 października 2013r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwesytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 183/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 182/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 181/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 178/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 177/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 176/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 175/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 174/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 173/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 172/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 171/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 170/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii wystąpienia z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nadania odznaczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pracownikom Uczelni

 • Uchwała nr 169/ 2013
  z dnia 23 września 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu nadawania odznaczeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 158/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 157/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 156/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zmiany Uchwały nr 132/2013 z dnia 23 maja 2013r Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała nr 155/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 154/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zasad pobierania opłat za studia doktoranckie dla cudzoziemców prowadzone w języku angielskim oraz za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi i postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego

 • Uchwała nr 147/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 146/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 145/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 144/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 143/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 142/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 141/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 140/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 139/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacynych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 138/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała nr 137/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: określenia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2013/2014

 • Uchwała nr 136/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2014/2015 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej

 • Uchwała nr 135/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w łodzi w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

 • Uchwała nr 134/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2014/2015 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia

 • Uchwała nr 133/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr 58/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

 • Uchwała nr 132/ 2013
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała nr 131/ 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 130 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 129 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 128 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 127 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 126 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 125 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 124 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 123 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 122 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 121 / 2013
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie zmian treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 119 / 2013
  z dnia 28 marca 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 118 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne w Uniwersytecie medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 117 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako podmiot
  gospodarczy na rynku ochrony zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 116 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad i trybu powierzania nauczycielowi
  akademickiemu zajęc dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

 • Uchwała nr 115 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr 467/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz
  rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2012/2013

 • Uchwała nr 114 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2013/2014

 • Uchwała nr 84 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 83 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 82 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 81 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 80 / 2013
  z dnia 14 marca 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 78 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: stanowiska Senatu dotyczącego inwestycji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Uchwała nr 77 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 76 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 75 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 74 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 73 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 72 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 70 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 69 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 68 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 67 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 66 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 65 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersyytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 64 / 2013
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersyytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 63 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie

 • Uchwała nr 62 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 154/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącej ustalenia zasad przejścia studentów studiów
  niestacjonarnych na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz ustalenia zasad przejścia studentów innych uczelni na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2009/2010

 • Uchwała nr 61 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 60 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 59 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 58 / 2013
  z dnia 24 stycznia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Rok 2012

 • Uchwała nr 57 / 2012
  z dnia 13 grudnia 2012r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 51 / 2012
  z dnia 13 grudnia 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 50 / 2012
  z dnia 13 grudnia 2012r.

  w sprawie: Regulaminu Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem

 • Uchwała nr 45 / 2012
  z dnia 23 listopada 2012r.

  w sprawie obowiązku zgłaszania miejsc prowadzenia badań na zwierzętach

 • Uchwała nr 43 / 2012
  z dnia 23 listopada 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

 • Uchwała nr 41 / 2012
  z dnia 23 listopada 2012r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr 467/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych w jego skład na rok akademicki 2012/2013

 • Uchwała nr 40 / 2012
  z dnia 23 listopada 2012r.

  w sprawie: zmianu uchwały nr 406/2006 z dnia 26 października 2006 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Nagród Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 39 / 2012
  z dnia 23 listopada 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 38 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 33 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zasad pobierania opłat za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych

 • Uchwała nr 32 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 30 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 29 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 28 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 27 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 26 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 25 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 24 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie: zmian treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 22 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

 • Uchwała nr 20 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmian Regulaminu zatrudniania oraz wynagradzania pracownikó Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 • Uchwała nr 18 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 17 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na kierunku techniki dentystyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 16 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmiany treści Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 611/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie "wprowadzenia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu"

 • Uchwała nr 15 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmiany treści Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 613/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie "uruchomienia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu"

 • Uchwała nr 14 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie: Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie.

 • Uchwała nr 13 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 12 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 10 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 8 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 7 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zasad pobierania opłat za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych

 • Uchwała nr 6 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmian treści załącznika do uchwały nr 489/2012 z dnia 28 czerwca 2012

 • Uchwała nr 5 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmian trześi Załącznika nr 7 do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 4 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w tresci statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 3 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie: zmian treści statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 1 / 2012
  z dnia 25 września 2012r.

  w sprawie kryteriów wyrażania zgody przez Senat lub Rektora na dodatkowe zatrudnienie lub prowadzenie dzialałności gospodarczej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 502 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 501 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwała nr 500 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 499 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 498 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochroną Zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 497 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarsko-dentystycznym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 496 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 495 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 494 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 493 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 492 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Farmacja w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 491 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Położnictwo w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 490 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 489 / 2012
  z dnia 28 czerwca 2012r.

  w sprawie: zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 479 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: Regulaminu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentó Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

 • Uchwała nr 478 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Kosmetologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 477 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Analityka Medyczna w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 475 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 474 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akadernickirn 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i forrnach kształcenia

 • Uchwała nr 473 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na piewszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na zołnierza zawodowego w roku akademickim 2013/2014

 • Uchwała nr 472 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na I rok studiów prowadzonych w języku angielskim do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i forrnach kształcenia

 • Uchwała nr 471 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Socjologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 470 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 469 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 468 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 467 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2012/2013

 • Uchwała nr 466 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr 455/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie oraz wzór uczelnianego Świadectwa ukończenia studiów podypIomowych

 • Uchwała nr 465 / 2012
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie wprowadzenia zmiany w treści statutu Uniwersytetu Medycynego w Łodzi

 • Uchwała nr 464 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie wprowadzenia Regularninu określajścego tryb i kryteria przyznawania zwiekszenia stypendiurn z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 30% najlepszych doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 463 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stypendiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 462 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 461 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie: zmiany Uchwły nr 345/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Senatu UM w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania, sprawozdawczości, rozpatrywania wniosków oraz oceny sprawozdań, dotyczących badań, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 460 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 459 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 458 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie: powołania Uczelnianej koisji Rekruracyjnej na rok akaddemicki 2012/2013

 • Uchwała nr 457 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 456 / 2012
  z dnia 23 kwietnia 2012r.

  dotyczy: nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 455 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie: wprowadzenia wzorów ucznelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie oraz wzórr uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 • Uchwała nr 452 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 451 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 450 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 449 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie: zaniany uchwały nr 352/201 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonamych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiow na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 448 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie: określenia limitów miejsc na poszczególne kierunki studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 447 / 2012
  z dnia 29 marca 2012r.

  w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 445 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 444 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 443 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 442 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: zmian w treści statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 441 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr 3511201 1 z dnia 21 kwietnia 201 1 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.

 • Uchwała nr 440 / 2012
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr 291/2010 z dnia 30 września 2010 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie opłaty za egzamin reaktywacyjny oraz zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku ich powtanania

 • Uchwała nr 437 / 2012
  z dnia 26 styczeń 2012r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udział w Centrum Naukowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

 • Uchwała nr 436 / 2012
  z dnia 26 styczeń 2012r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego kadencji 2012-2016

 • Uchwała nr 435 / 2012
  z dnia 26 styczeń 2012r.

  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 434 / 2012
  z dnia 26 styczeń 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjny

 • Uchwała nr 433 / 2012
  z dnia 26 styczeń 2012r.

  w sprawie zmian organizacyjny

 • Rok 2011


 • Uchwała nr 428 / 2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 220/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie określania zasad i trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

 • Uchwała nr 427 / 2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 426 / 2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 425 / 2011
  z dnia 15 grudnia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 418 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 417 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 416 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 415 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 414 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie powołannia Uczelnianej Komisji Wyborczej

 • Uchwała nr 413 / 2011
  z dnia 24 listopada 2011r.

  Dotyczy: wszczęia postępowania w sprawie nadania tytuł doktora honoris causa

 • Uchwała nr 410 / 2011
  z dnia 21 października 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 409 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie uchwalenia Stautu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 408 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 407 / 2011
  z dnia 29 wrześia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 406 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie uroczystości 50-lecia uzyskania dyplomów stopnia naukowego doktora

 • Uchwała nr 405 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  Dotyczy: nadania tytuł doktora honoris causa

 • Uchwała nr 404 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydatów na członkow Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • Uchwała nr 403 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach prowadzonych na warunkach odpłatnoici zarówno w języku polskim jak i w języku obcym

 • Uchwała nr 398 / 2011
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Medycznego w roku 2010
  Załącznik: SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

 • Uchwała nr 393 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie uruchomienia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 392 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 391 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształceniaw Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 390 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie zmiany organizacyjnych

 • Uchwała nr 389 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie zmiany organizacyjnych

 • Uchwała nr 388 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie zmiany organizacyjnych

 • Uchwała nr 387 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie zmiany organizacyjnych

 • Uchwała nr 377 / 2011
  z dnia 26 maja2011r.

  w sprawie zmiany do Regulaminu Studiow Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 376 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 201212013

 • Uchwała nr 375/ 2011
  z dnia 26maja 2011r.

  w sprawie zmiany uchwały nr 351/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiow na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 374 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajow zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2011/2012

 • Uchwała nr 373 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie zmiany Uchwaly nr 282/2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok a kademicki 2010/ 2011

 • Uchwała nr 369 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 361 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 20 12120 13

 • Uchwała nr 360 / 2011
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: uruchomienia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 358 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.

 • Uchwała nr 356 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie wprowadzenia niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich na kierunku Analityka MedycznaI/Medycyna laboratoryjna, na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwała nr 355 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Uchwała nr 354 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Uchwała nr 353 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  W SPRAWIE: ZASAD PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W LATACH 2012-2015 LAUREATOW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO

 • Uchwała nr 352 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.

 • Uchwała nr 351 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na I rok studiow stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 350 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 349 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 348 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie nadania tytułu doctora honoris causa

 • Uchwała nr 347 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie wprowadzania zmian do Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu w Łodzi

 • Uchwała nr 346 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie nowelizacji załącznika do uchwały 315/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. dotyczącego zasad ubiegania się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 345 / 2011
  z dnia 21 kwietnia 2011r.

  w sprawie wprowadzenia Regulamin zgłaszania, sprawozdawczości, rozpatrywania wniosków oraz oceny sprawozdań, dotyczących badań, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 344 / 2011
  z dnia 31 marca 2011r.

  w sprawie utworzenie Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 343 / 2011
  z dnia 31 marca 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 342 / 2011
  z dnia 31 marca 2011r.

  dotyczy zasady współpracy ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

 • Uchwała nr 341 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie określenia punktacji kwalifikacji kandydatów na studia doktoranckie

 • Uchwała nr 340 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zmniejszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

 • Uchwała nr 339 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie wprowadzenie Regulaminu stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 338 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie wprowadzenie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 337 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie zniesienia uchwały nr 144/2009

 • Uchwała nr 336 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 • Uchwała nr 335 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie uchylenia uchwały nr 114/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ellektrokardiologia, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.

 • Uchwała nr 334 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie wprowadzenia do struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów Kliniki Dermatologii i Wenerologii

 • Uchwała nr 333 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 332 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 331 / 2011
  z dnia 23 lutego 2011r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

 • Uchwała nr 330 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem

 • Uchwała nr 329 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie utworzenia sklepu internetowego z artykułami z logotypem UM

 • Uchwała nr 328 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UM do Rady Społecznej SPZOZ CSK

 • Uchwała nr 327 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UM do Rady Społecznej SPZOZ USK Nr 6

 • Uchwała nr 326 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UM do Rady Społecznej SPZOZ USK Nr 4

 • Uchwała nr 325 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UM do Rady Społecznej SPZOZ USK im. WAM

 • Uchwała nr 324 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UM do Rady Społecznej SPZOZ USK Nr 1

 • Uchwała nr 323 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 322 / 2011
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie zmian Regulaminu Pracy Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych
 • Rok 2010

 • Uchwała nr 318 / 2010
  z dnia 16 grudnia 2010r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 240/2010 z dnia 25 marca 2010r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 317 / 2010
  z dnia 16 grudnia 2010r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 154/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącej ustalenia zasad przejścia studentów studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne.....

 • Uchwała nr 316 / 2010
  z dnia 25 listopada 2010r.

  w sprawie nowelizacji regulaminu punktacji dorobku naukowego jednostek i nauczycieli akademickich Uniwersytetu medycznego w łodzi z dnia 22 stycznia 2009r.

 • Uchwała nr 315 / 2010
  z dnia 25 listopada 2010r.

  w sprawie nowelizacji załącznika do uchwały 7/2008 z dnia 25 września 2008r. dotyczącego zasad ubiegania się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 310 / 2010
  z dnia 25 listopada 2010r.

  w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 309 / 2010
  z dnia 25 listopada 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 308 / 2010
  z dnia 25 listopada 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 304 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 303/ 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Statutu Uniwersytetu medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 302 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr301 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 298 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie wyrażania poparcia dla Programu Partnerstwo dla Transplantacji

 • Uchwała nr 295 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzania anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 294 / 2010
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie: likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zsiedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

 • Uchwała nr 292 / 2010
  z dnia 30 września 2010r.

  w sprawie zmiany do Regulaminu  form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego Łodzi, uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 • Uchwała nr 291 / 2010
  z dnia 30 września 2010r.

  w sprawie opłaty za egzamin reaktywacyjny oraz zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku ich powtarzania

 • Uchwała nr 290 / 2010
  z dnia 30 września 2010r.

  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku 2009

 • Uchwała nr 289 / 2010
  z dnia 30 września 2010r.

  w sprawie zatwierdzenia wzoru Pamiątkowej Odznaki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla absolwentów tego Wydziału.  

 • Uchwała nr 288 / 2010
  z dnia 30 września 2010r.

  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach prowadzonych na warunkach odpłatności zarówno w języku polskim jak i w języku obcym

 • Uchwała nr 284 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Uchwała nr 283 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie uchylenia uchwały nr 246/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwały nr 253/2010r. z dnia 27 maja 2010r.  

 • Uchwała nr 282 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2010/2011

 • Uchwała nr 281 / 2010
  z dnia 24czerwca 2010r.

  w sprawie zmiany do Regulaminu  form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego Łodzi, uczestniczącychw realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 • Uchwała nr 280 / 2010
  z dnia 24czerwca 2010r.

  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zmniejszania opłat za  niestacjonarne  studia doktoranckie

 • Uchwała nr 271 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 270 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 269 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 268 / 2010
  z dnia 24 czerwca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 267 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmiany do Regulaminu Studiów Uniwersytet Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2010/2011

 • Uchwała nr 264 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego prowadzoną w ramach stosunku pracy

 • Uchwała nr 258 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Strategia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 257 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 256 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 255 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 254 / 2010
  z dnia 27 maja2010r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 253 / 2010
  z dnia 27 maja 2010r.

  w sprawie zmiany uchwały nr 246/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Uchwała nr 252 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 251 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie odpłatności za ponowne wpisanie na listę doktorantów

 • Uchwała nr 250 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  Zmieniająca Załącznik do Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 249 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  Zmieniająca Załącznik Nr 2 do Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 248 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 246 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Uchwała nr 245 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2011/2012

 • Uchwała nr 243 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 242 / 2010
  z dnia 22 kwietnia 2010r.

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 241 / 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie wprowadzenia niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia  na kierunku zdrowie publiczne, na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 240 / 2010 "Treść Regulaminu studiów może ulec zmianie - art. 161 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym."
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2010/2011

 • Uchwała nr 239 / 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  dotycząca potępienia aktów represji wobec osób pochodzenia żydowskiego - pracowników Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

 • Uchwała nr 238 / 2010
  z dnia 25 lutego 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 237/ 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 236 / 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 235 / 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 234 / 2010
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 232 / 2010
  z dnia 25 lutego 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 230 / 2010
  z dnia 25 lutego 2010r.

  W sprawie zatwierdzenia Regulaminu form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego Łodzi, uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 • Uchwała nr 223 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie regulaminu dotyczącego własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 220 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie określania zasad i trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

 • Uchwała nr 219 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 218 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 217 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 216 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 215 / 2010
  z dnia 28 stycznia 2010r.

  w sprawie zmian organizacyjnych
 • Rok 2009

 • Uchwała nr 209 / 2009
  z dnia 17 grudnia 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 207 / 2009
  z dnia 17 grudnia 2009 r.


 • Uchwała nr 200 / 2009
  z dnia 5 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 199 / 2009
  z dnia 26 listopada 2009 r.

  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego prowadzoną w ramach stosunku pracy

 • Uchwała nr 198 / 2009
  z dnia 26listopada 2009 r.

  w sprawie "REGULAMINU NAGRÓD REKTORA za osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników niebędących nauczycielami w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi"

 • Uchwała nr 197 / 2009
  z dnia 26 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 196 / 2009
  z dnia 26 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 195 / 2009
  z dnia 26 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 194 / 2009
  z dnia 26 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 191 / 2009
  z dnia 5 listopada 2009 r.

  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr186 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.

  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 185 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.

  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 184 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 183 / 2009
    z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 182 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 181 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 180 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 179 / 2009
  z dnia 29 października 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 178/ 2009
  z dnia 29 października 2009 r.

  w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej

 • Uchwała nr 177/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zmniejszania opłat za  niestacjonarne  studia doktoranckie

 • Uchwała nr 174/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 173/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 172/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 171/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 170/2009
  z dnia 17 września 2009 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 166/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie wyrażenia poparcia dla działań ustawodawczych zmierzających do zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ( Dz. U. Nr 141, poz. 1184 ) oraz zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. )

 • Uchwała nr 165/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 164/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 163/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 162/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 161/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 160/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 159/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 158/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 155/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Uchwała nr 154/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie:
  1. ustalenia zasad przejścia studentów studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  2. ustalenia zasad przejścia studentów innych uczelni na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2009/ 2010

 • Uchwała nr 153/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmiany zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

 • Uchwała nr 147/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 146/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Ujednolicony tekst Regulaminu

 • Uchwała nr 145/2009
  z dnia 25 czerwca 2009 r.
  w sprawie odpłatności studentów za usługi edukacyjne związane z kształceniem
  Uchylona Uchwałą nr 288/2010 z dnia 30 września  2010 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach prowadzonych na warunkach odpłatności zarówno w języku polskim jak i w języku obcym.

 • Uchwała nr 134/2009
  z dnia 28 maja 2009 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2010/2011 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 133/2009
  z dnia 28 maja 2009 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2010/2011

 • Uchwała nr 129/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 128/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwala nr 127/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 126/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 125/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 124/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 123/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 122/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych .

 • Uchwała nr 121/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lodzi.

 • Uchwała nr 120/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lodzi.

 • Uchwała nr 119/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęc dydaktycznych oraz rodzajów zajęc dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2009/2010

 • Uchwała nr 118/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 117/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Lodzi w roku akademickim 2010/2011 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 116/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Lodzi w roku akademickim 2010/2011 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwała nr 115/2009
  z dnia 21 maja 2009 r.

 • Uchwala nr 114/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.

 • Uchwala nr 113/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

 • Uchwala nr 112/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 111/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 110/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 109/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 108/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 107/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwala nr 106/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie znaku firmowego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

 • Uchwala nr 105/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w tresci Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

 • Uchwala nr 104/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie: likwidacji Zamiejscowego Osrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Uchwala nr 103/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie odplatnosci studentów za zajecia dydaktyczne w przypadku ich powtarzania
  Uchylona Uchwałą nr 291/2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłaty za egzamin reaktywacyjny oraz zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku ich powtarzania.

 • Uchwala nr 102/2009
  z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie odplatnosci studentów za uslugi edukacyjne zwiazane z ksztalceniem
  uchylona Uchwałą Nr 145/ 2009 Senatu UM w Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności studentów za usługi edukacyjne związane z kształceniem

 • Uchwała nr 101/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.


 • Uchwała nr 100/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 99/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia jednolitej karty oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 98/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych, zmieniająca następujące uchwały: 8/2008 z dnia 25.09.2008, 19/2008 i 20/2008 z dnia 23.10.2008, 30/2008 z dnia 27.11.2008; 48,52,61,62/2009 z dnia 22.01.2009; 66,68,70,71/2009 z dnia 05.03.2009 r.

 • Uchwała nr 97/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 96/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 95/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 94/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 93/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 92/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 91/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 90/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 89/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 88/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 87/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 86/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 85/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 84/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 83/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie skrócenia cyklu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

 • Uchwała nr 81/2009
  z dnia 26 marca 2009 r.
  w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lodzi w latach 2009-2012 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 • Uchwała nr 79/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie przyznania dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  za udział w przedsięwzięciach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 • Uchwała nr 73/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 72/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 71/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 70/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 69/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 68/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 67/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 66/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 65/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 64/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 63/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 62/2009
  z dnia 5 marca 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 61/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 60/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 59/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 58/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

 • Uchwała nr 57/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie korekty formalnej druku kart ocen nauczycieli akademickich przyjętych przez Senat UM Uchwałą nr 428/2007 w dniu 25 stycznia 2007 r.

 • Uchwała nr 56/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie akceptacji wniosku Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 • Uchwała nr 55/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zwalniania z opłat za  niestacjonarne  studia doktoranckie

 • Uchwała nr 54/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 53/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 52/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 51/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 50/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 49/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 48/2009
  z dnia 22 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Rok 2008

 • Uchwała nr 46/2008
  z dnia 18 grudnia 2008 r.
  w sprawie ujednolicenia systemu składania egzaminu z języka obcego - nowożytnego wymaganego do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

 • Uchwała nr 45/2008
  z dnia 18 grudnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia założeń inwestycyjnych na lata 2009 - 2014.

 • Uchwała nr 33/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  Zmieniająca uchwałę nr 406/2006 r z dnia 26.10.2006 r. Senatu UM w Łodzi

 • Uchwała nr 32/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzania anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 31/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 30/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 29/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 28/2008
  z dnia 27 listopada 2008 r.


 • Uchwała nr 26/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie stanowiska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącego zamiaru połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego z dwóch łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Uchwała nr 25/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 24/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 23/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 22/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 21/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 20/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 19/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych

 • Uchwała nr 18/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie konieczności kontynuacji inwestycji CK-D

 • Uchwała nr 17/2008
  z dnia 23 października 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych


 • Uchwala nr 15/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  zmieniająca Uchwałę nr 603/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2008/2009

 • Uchwala nr 11/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie : zawarcia umowy ze Skarbem Państwa dotyczącej szkolenia studentów w zakresie dodatkowych przedmiotów wojskowych.

 • Uchwala nr 10/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie: zmiany treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dn. 29 czerwca 2006 r. z późn. zm.

 • Uchwala nr 9/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie: decentralizacji zarządzania Uczelnią

 • Uchwala nr 8/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 7/2008
  z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie określenia zasad ubiegania się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwala nr 6/2008
  z dnia 4 września 2008 r.


 • Uchwala nr 5/2008
  z dnia 4 września 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 4/2008
  z dnia 4 września 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu UM

 • Uchwala nr 3/2008
  z dnia 4 września 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu UM

 • Uchwala nr 2/2008
  z dnia 4 września 2008 r.
  w sprawie: likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

 • Uchwala nr 1/2008
  z dnia 4 września 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu UM

 • Uchwala nr 613/2008
  z dnia  28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie uruchomienia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwala nr 612/2008
  z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwala nr 611/2008
  z dnia  28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwala nr 610/2008
  z dnia 28 sierpnia 2008r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr 602/2008 dot. zakończenia prowadzenia kierunków studiów podyplomowych w roku akademickim 2008/2009

 • Uchwala nr 609/2008
  z dnia 28 sierpnia 2008r.
  w sprawie: zmiany treści uchwały nr 578/2008 Senatu UM z dnia 24.04.2008r. dotyczącej wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwala nr 608/2008
  z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwala nr 606/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian treści Statutu UM

 • Uchwala nr 603/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2008/2009

 • Uchwala nr 602/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zakończenia prowadzenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2008/2009

 • Uchwala nr 601/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 600/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 599/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 598/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 597/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 596/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwala nr 590/2008
  dnia 26 czerwca 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego na kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w roku akademickim 2008/2009

 • Uchwala nr 587/2008
  dnia 19 maja 2008 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2009/2010 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwala nr 586/2008
  dnia 19 maja 2008 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2009/2010 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach

 • Uchwala nr 581/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich dla Cudzoziemców

 • Uchwala nr 578/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwala nr 577/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

 • Uchwala nr 576/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmainy regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwala nr 575/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie wieczorowym na kierunku: biotechnologia, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 • Uchwala nr 574/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia studiów niestacjonarnych II stopnia w trybie wieczorowym na kierunku: biotechnologia, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w roku akademickim 2009/2010

 • Uchwala nr 573/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

 • Uchwala nr 572/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

 • Uchwala nr 571/2008
  dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich dla Cudzoziemców

 • Uchwala nr 567/2008
  dnia 20 marca 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w zalaczniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 565/2008
  dnia 20 marca 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w zalaczniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 561/2008
  dnia 28 lutego 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 559/2008
  dnia 28 lutego 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 558/2008
  dnia 28 lutego 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 557/2008
  dnia 28 lutego 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 556/2008
  dnia 28 lutego 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 552/2008
  dnia 24 stycznia 2008r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 551/2008
  dnia 24 stycznia 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 550/2008
  dnia 24 stycznia 2008r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Rok 2007

 • Uchwała nr 549/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania znaku firmowego UM p.n. "Książka Znaku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

 • Uchwała nr 548/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie wydłużenia cyklu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.

 • Uchwała nr 545/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 544/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 543/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 542/2007
  dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmian treści Statutu UM

 • Uchwała nr 540/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 539/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie określenia zasad ubiegania się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 • Uchwała nr 538/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie lokalizacji Kliniki Toksykologii Katedry Nauk Klinicznych

 • Uchwała nr 537/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2008 - 2012

 • Uchwała nr 536/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie ewidencji prac, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego

 • Uchwała nr 535/2007
  dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność bedącą przedmiotem prawa autorskiego prowadzoną w ramach stosunku pracy

 • Uchwała nr 534/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 530/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych.

 • Uchwała nr 528/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie likwidacji specjalności dietetyka na kierunku zdrowie publiczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 527/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie likwidacji specjalności medycyna ratunkowa na kierunku zdrowie publiczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 525/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 524/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 523/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 522/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 521/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 520/2007
  dnia 25 pazdziernika 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 518/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM


 • Uchwała nr 517/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie Regulaminu kierowania za granice pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.


 • Uchwała nr 516/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 515/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie ustanowienia medalu pamiatkowego z okazji 5-cio lecia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 514/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 513/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 512/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 511/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 510/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 509/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 508/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM


 • Uchwała nr 507/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zwalniania z oplat za Niestacjonarne Studia Doktoranckie


 • Uchwała nr 506/2007
  dnia 20 września 2007r.
  w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 471/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Studiów Doktoranckich


 • Uchwała nr 470/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmiany nazwy ulicy Spornej przy której miesci sie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej


 • Uchwała nr 467/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawi euchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Badań na Zwierzętach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • Załącznik do Uchwały nr 467/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Regulamin Senackiej Komisji ds. Badań na Zwierzętach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • Uchwała nr 466/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2007/2008


 • Uchwała nr 465/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie uruchomienia studiów anglojęzycznych na Wydziale Fizjoterapii


 • Uchwała nr 464/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 463/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 462/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 461/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 460/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian w treści Statutu


 • Uchwała nr 458/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie prowadzenia studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


 • Uchwała nr 457/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie uchwalenia zasad pobierania i warunków zwalniania z opłat za Niestacjonarne Studia Doktoranckie.


 • Uchwała nr 456/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Załącznik do Uchwały nr 456/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Regulamin Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 456/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Wykaz zajęć obowiązkowych dla uczestników Niestacjonarnego Studium Doktoranckiego


 • Uchwała nr 455/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Załącznik do Uchwały nr 455/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Regulamin Stacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 455/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Punktacja kwalifikacji kandydatów na Stacjonarne Studium Doktoranckie


 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 455/2007
  dnia 26 kwietnia 2007r.
  Wykaz zajęć obowiązkowych dla uczestników Stacjonarnego Studium Doktoranckiego


 • Uchwała nr 452/2007
  dnia 15 marca 2007r.
  w sprawie odpłatności studentów za zajęcia dydaktyczne


 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 452/2007
  dnia 15 marca 2007r.
  w sprawie odpłatności studentów za zajęcia dydaktyczne


 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 452/2007
  dnia 15 marca 2007r.
  w sprawie odpłatności studentów za zajęcia dydaktyczne


 • Uchwała nr 451/2007
  dnia 15 marca 2007r.
  w sprawie trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 445/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 444/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych


 • Uchwała nr 443/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM


 • Uchwała nr 442/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 7 Statutu UM


 • Uchwała nr 441/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie zmian treści Statutu


 • Uchwała nr 440/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie zmian organizacyjnychi wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 Statutu UM


 • Uchwała nr 439/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu


 • Uchwała nr 438/2007
  dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu


 • Uchwała nr 436/2007
  dnia 25 stycznia 2007r.
  w sprawie Regulaminu przyznawania medali i odznaczen Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 428/2007
  dnia 25 stycznia 2007r.
  w sprawie przyjecia :
  - "Karty oceny dzialalnosci adiunkta w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi",
  - "Karty oceny dzialalnosci asystenta, wykladowcy, st. wykladowcy, instruktora, lektora, nauczyciela przedmiotu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi",
  - "Ankiety Ewaluacyjnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi".


 • Uchwała nr 427/2007
  dnia 25 stycznia 2007r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM


 • Uchwała nr 424/2007
  dnia 25 stycznia 2007r.
  w sprawie wprowadzenia studiów na kierunku techniki dentystyczne na Wydziale Lekarsko - Dentystycznym


 • Rok 2006

 • Uchwała nr 418/2006
  dnia 19 grudnia 2006r.
  w sprawie nadania imienia audytorium

 • Uchwała nr 417/2006
  dnia 19 grudnia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 416/2006
  dnia 19 grudnia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 415/2006
  dnia 19 grudnia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 413/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 412/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 411/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 410/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 409/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 408/2006
  dnia 23 listopada 2006r.
  w sprawie zmian w treści Statutu UM

 • Uchwała nr 406/2006
  dnia 26 pazdziernika 2006r.
  w sprawie REGULAMINU NAGRÓD REKTORA za osiagniecia w pracy zawodowej dla pracowników niebedacych nauczycielami w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 • Uchwała nr 405/2006
  dnia 26 pazdziernika 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 402/2006
  dnia 26 pazdziernika 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 401/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów na kierunku biotechnologia, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego.

 • Uchwała nr 400/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie wyrazenia zgody na uzupelnienie wyksztalcenia do standardów okreslonych przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego magistrom Pielęgniarstwa absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z roku akademickiego 2004/2005, 2005/2006 oraz okreslenia warunków zwalniania z obowiązku odbycia praktyk studentów niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich oraz niestacjonarnych i stacjonarnych studiach drugiego stopnia Wydzialu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Uchwała nr 396/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie wprowadzenia wzoru indeksu doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Uchwała nr 395/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 394/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 393/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 392/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 391/2006
  dnia 28 września 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnosnych zmian w treści Statutu i w załączniku nr 4

 • Uchwała nr 390/2006
  dnia 31 sierpnia 2006r.

 • Uchwała nr 389/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie wyrazenia zgody na uzupelnienie wyksztalcenia do standardów Unii Europejskiej przez magistrów Pielęgniarstwa absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z roku akademickiego 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 oraz określenia warunków zwalniania z obowiązku odbycia praktyk studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydzialu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Uchwała nr 386/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 384/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

 • Uchwała nr 382/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 381/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 379/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  dotycząca potępienia odradzających się w Polsce ruchów neonazistowskich

 • Uchwała nr 378/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 377/2006
  dnia 29 czerwca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu

 • Uchwała nr 369/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach


 • Uchwała nr 368/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach


 • Uchwała nr 367/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu


 • Uchwała nr 366/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu


 • Uchwała nr 365/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 364/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 363/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 7 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 362/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie zmiany w Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Uchwała nr 361/2006
  dnia 25 maja 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 357/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie utworzenia i rozpoczęcia procesu rejestracji kierunku studiów nauk biomedycznych


 • Uchwała nr 356/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie wprowadzenia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Kształcenia Podyplomowego


 • Uchwała nr 354/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich


 • Uchwała nr 353/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Stautu


 • Uchwała nr 351/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2006/2007


 • Uchwała nr 350/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie odpłatności studentów za zajęcia dydaktyczne w przypadku ich powtarzania


 • Uchwała nr 349/2006
  dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie odpłatności studentów za zajęcia dydaktyczne


 • Uchwała nr 348/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne specjalność: dietetyka


 • Uchwała nr 347/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie specjalności realizowanych na jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne


 • Uchwała nr 346/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie zatwierdzenia prowadzonych niestacjonarnych ( zaocznych) studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz ustalenia specjalności na tych studiach


 • Uchwała nr 345/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 344/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 343/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 342/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Inżynierii Biomedycznej


 • Uchwała nr 341/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 340/2006
  dnia 30 marca 2006r.
  w sprawie stanowiska Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczącego utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Skierniewicach


 • Uchwała nr 337/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Jarosławcu


 • Uchwała nr 336/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian do załącznika nr 4 Statutu


 • Uchwała nr 335/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 334/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 333/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 332/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 331/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 330/2006
  dnia 23 lutego 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 329/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  dot. stanowiska Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zawiadamiania Rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej


 • Uchwała nr 327/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
  ANEKS Nr 1 do Uchwały 327/2006


 • Uchwała nr 324/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 322/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 321/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie określenia warunków zwalniania z obowiązku odbycia praktyk studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • Uchwała nr 320 A /2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 320/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 319/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 318/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 316/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zniesienia Fundacji - Instytut Polityki Ochrony Zdrowia


 • Uchwała nr 315/2006
  dnia 26 stycznia 2006r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Rok 2005

 • Uchwała nr 312/2005
  dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr 214/2005 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zdnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2005/2006


 • Załącznik do Uchwały nr 312/2005
  dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr 214/2005 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2005/2006


 • Uchwała nr 310/2005
  dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 309/2005
  dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 308/2005
  dnia15 grudnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 299/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2005 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów wieczorowych i zaocznych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007


 • Uchwała nr 298/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr 215/2005 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dzienne do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007


 • Uchwała nr 297/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie ustanowienia nagrody im. Prof.M.Stefanowskiego


 • Uchwała nr 296/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 295/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 294/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 293/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 292/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 291/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 290/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 289/2005
  dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 288/2005
  dnia 20 października 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 287/2005
  dnia20 października 2005r.
  w sprawie nawiązania współpracy ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz z Clark University USA


 • Uchwała nr 284/2005
  dnia20 października 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 283/2005
  dnia 20 października 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 282/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 276/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie ustalenia wydawcy zewnętrznego


 • Uchwała nr 275/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmiany tytułu "Annales Universitatis Medicae Lodzensis"


 • Uchwała nr 274/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów stomatologicznych, anglojęzycznych dla obcokrajowców na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym


 • Uchwała nr 273/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 272/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 271/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 270/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 269/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 268/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 267/2005
  dnia 29 września 2005r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 256/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2005


 • Uchwała nr 255/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Kształcenia Podyplomowego


 • Uchwała nr 254/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Kształcenia Podyplomowego


 • Uchwała nr 253/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Kształcenia Podyplomowego


 • Uchwała nr 252/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Kształcenia Podyplomowego


 • Uchwała nr 247/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 245/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 244/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 243/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 242/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 241/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 240/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 239/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 238/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 237/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 236/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 234/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 226/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 225/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 224/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 223/2005
  dnia 23 czerwca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 216/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów wieczorowych i zaocznych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007


 • Uchwała nr 215/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dzienne do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007


 • Uchwała nr 214/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawieustalenia wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2005/2006


 • Uchwała nr 213/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 212/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie utworzenia zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Sieradzu


 • Uchwała nr 211/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 208/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie wprowadzenia dziennych studiów licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu


 • Uchwała nr 207/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu wyborów elektorów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego


 • Uchwała nr 206/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 205/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 204/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 203/2005
  dnia 31 maja 2005r.
  w sprawie zawarcia UMOWY między Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej w Łodzi


 • Uchwała nr 202/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 200/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 199/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 198/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 197/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 196/2005
  dnia 28 kwietnia 2005r.
  w sprawie uchwalenia trybu wyborów elektorów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego


 • Uchwała nr 193/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie opinii dotyczącej nadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi nazwy i funkcji Centralnego Szpitala Weteranów


 • Uchwała nr 192/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 191/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 190/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 189/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 188/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 187/2005
  dnia 24 marca 2005r.
  zmieniająca uchwałę nr 165/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Władz Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 185/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 184/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 183/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 182/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 181/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie ujednolicenia systemu zdawania egzaminów z filozofii lub historii nauki wymaganych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego • Uchwała nr 180/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie ujednolicenia systemu zdawania języka obcego, wymaganego do przeprowadzenia przewodu doktorskiego • Uchwała nr 179/2005
  dnia 24 lutego 2005r.
  w sprawie wprowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na Oddziale Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego


 • Uchwała nr 178/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 177/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 176/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 175/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 174/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 173/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie zmian organizacyjnych i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 172/2005
  dnia 27 stycznia 2005r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


 • Rok 2004

 • Uchwała nr 171/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawieujednolicenia systemu zdawania egzaminów z filozofii lub historii nauki wymaganych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego


 • Uchwała nr 169/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawie: zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Medycznego oraz ustalenie kosztów godzinowych pracy pracowników UM • Uchwała nr 168/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawie ujednolicenia systemu zdawania języka obcego, wymaganego do przeprowadzenia przewodu doktorskiego • Uchwała nr 167/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawie zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 166/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawie przekształcenia Instytutu Medycyny wewnętrznej i Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego polegającego na przeniesieniu Kliniki Diabetologii i chorób Metabolicznych i wprowadzenia odnośnych zmian w załaczniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 164/2004
  dnia 16 grudnia 2004r.
  w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 161/2004
  z dnia 25 listopada 2004 r.
  w sprawie Regulaminu nagród dla pracowników nie będących nauczycielami w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


 • Uchwała nr 160/2004
  z dnia 25 listopada 2004 r.
  w sprawie zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 159/2004
  z dnia 25 listopada 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 158/2004
  z dnia 25 listopada 2004 r.
  w sprawie przekształcenia Wydziałów Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego, polegającego na przeniesieniu Zakładu Układu Równowagi Katedry Otolaryngologii z Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarsko-Dentystyczny i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 157/2004
  z dnia 25 listopada 2004 r
  w sprawie powołania i zakresu działalności Senackiej Komisji ds. Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


 • Uchwała nr 156/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wprowadzenia odnośnych zmian w załaczniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 154/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 153/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 152/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie utworzenia:
  Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodz i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 151/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie przekształcenia:
  Katedry Morfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na:
  Katedrę Anatomii oraz katedrę Histologii i Embriologii
  i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 150/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Wydziału Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej Wydziałem, powołanego mocą uchwały nr 85/2004 z dn. 22 stycznia 2004 r. i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 149/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 148/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy:
  Zakładu Farmakologii Klinicznej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych na:
  Klinikę Propedeutyki interny z Oddziałem Farmakologii Klinicznej
  i wprowadzenia odnośnych zmian w załaczniku nr 4 do Statutu.


 • Uchwała nr 147/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie Regulaminu przyznawania odznaczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 146/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  W sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 145/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 • Uchwała nr 144/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 • Uchwała nr 143/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 • Uchwała nr 142/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 • Uchwała nr 141/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 • Uchwała nr 140/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  w sprawie zmiany przedstawicieli Senatu w składzie Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego • Uchwała nr 139/2004
  z dnia 23 września 2004 r.
  Na podstawie postanowień Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111 poz. 1193) Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 138/2004
  z dnia 1 lipca 2004 r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 137/2004
  z dnia 1 lipca 2004 r.
  w sprawie przekształcenia jednostki: Pracowni Biologii Molekularnej funkcjonujące w strukturach Instytutu Pediatrii i alokowanej na Wydziale Lekarskim na: Zakład Biologii Molekularnej i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 136/2004
  z dnia 1 lipca 2004 r.
  w sprawie przekształcenia jednostki: Wyższe Zawodowe Studia Kosmetyczne funkcjonujące w strukturach Wydziału Farmaceutycznego na: Oddział Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego i wprowadzenia odnośnych zmian w załaczniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 135/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie powołania jednostki: Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, funkcjonujące dla potrzeb wszystkich wydziałów Uczelni i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 131/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi • Uchwała nr 130/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi • Uchwała nr 129/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi


 • Uchwała nr 128/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi • Uchwała nr 127/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa i położnictwa i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • Uchwała nr 126/2004
  z dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy Oddziału Studiów Lekarskich w Języku Angielskim • Uchwała nr 125/2004
  dnia 24 czerwca 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodz


 • Uchwała nr 124/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2004


 • Uchwała nr 123/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 122/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy Kliniki Diabetologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej UM


 • Uchwała nr 121/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Dializoterapii Instytutu Medycyny Wewnętrznej UM • Uchwała nr 120/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy Kliniki Chirurgii Ogólnej na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej


 • Uchwała nr 119/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi w Katedrze Chirurgii Głowy i Szyi UM


 • Uchwała nr 118/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku 2005.


 • Uchwała nr 117/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zaocznych studiów licencjackich Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa


 • Uchwała nr 116/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie powołania ekspertów ds. opiniowania poprawności pytań egzaminacyjnych w naborze na studia do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku 2004 • Uchwała nr 115/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  Na podstawie postanowień Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111 poz. 1193) Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodz. • Uchwała nr 114/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  Na podstawie postanowień Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111 poz. 1193) Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 113/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  Na podstawie postanowień Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111 poz. 1193) Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 112/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  Na podstawie postanowień Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111 poz. 1193) Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 111/2004
  z dnia 27 maja 2004 r.
  w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 110/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie utworzenia Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych


 • Uchwała nr 109/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie zmiany podporządkowania Katedry Polityki Ochrony Zdrowia, powołanej w strukturach Wydziału Kształcenia Podyplomowego - uchwała nr 90 Senatu UM z dnia 22 stycznia 2004r. oraz utworzenia samodzielnych jednostek organizacyjnych Katedry i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • Uchwała nr 108/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy jednostek Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM


 • Uchwała nr 107/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie zmiany nazwy Kliniki Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii UM na Klinikę Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 106/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w związku z powołaniem Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa (podstawa: uchwała nr 45/2003 r. i następne) oraz skutkującymi wobec powyższego zmianami w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Uchwała nr 105/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Łodz • Uchwała nr 104/2004
  z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


 • Uchwała nr 103/2004
  z dnia 25 marca 2004 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinixcznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 102/2004
  z dnia 25 marca 2004 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do spraw Kadry dla Nauczycieli Akademickich


 • Uchwała nr 101/2004
  z dnia 25 marca 2004 r.

  sprawie zmiany nazwy Kliniki Laryngologii Katedry Otolaryngologii UM na Klinikę Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Uchwała nr 100/2004
  z dnia 25 marca 2004 r.
  w sprawie utworzenia zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w piotrkowie Trybunalskim


 • UCHWAŁA NR 98/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie przedłużenia mocy Statutowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadanemu decyzją Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2002r.


 • UCHWAŁA NR 99/2004
  z dnia 26 lutego2004 r.
  w sprawie Senackiej Komisji ds. Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 97/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie przekształcenia Kliniki Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • UCHWAŁA NR 96/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie przekształcenia Działu Wydawnictw i Poligrafii w Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 95/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie przekształcenia Katedry Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Perinatologii oraz Kliniki Ginekologii, Rehabilitacji Ginekologicznej i Położnictwa i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • UCHWAŁA NR 94/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa i wprowadzenia odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • UCHWAŁA NR 93/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie uzupełnienia zapisu § 19 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 92/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr 61/2003 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego
 • UCHWAŁA NR 91/2004
  z dnia 26 lutego 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia dziennych studiów licencjackich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej


 • UCHWAŁA NR 90/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie powołania Katedry i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • UCHWAŁA NR 89/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie powołania Katedry i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu


 • UCHWAŁA NR 88/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  sprawie przekształcenia Instytutu Ginekologii i Położnictwa i odnośnych zmian w załączniku nr 4 do Statutu • UCHWAŁA NR 87/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat dla osób spoza Uczelni opracowujących recenzje dorobku naukowego do nagród Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 86/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie w sprawie krótkoterminowych kredytów dla szpitali uniwersyteckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • UCHWAŁA NR 85/2004
  z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie powołania Wydziału Kształcenia Podyplomowego i stosowanej zmiany zapisów Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • Rok 2003

 • UCHWAŁA NR 82/2003
  z dnia 18 grudnia 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • UCHWAŁA NR 81/2003
  z dnia 18 grudnia 2003 r.
  w sprawie zmiany zapisów w załączniku do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 80/2003
  z dnia 18 grudnia 2003 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów wieczorowych i zaocznych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2004/2005


 • UCHWAŁA NR 79/2003
  z dnia 18 grudnia 2003 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów dziennych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2004/2005


 • UCHWAŁA NR 78/2003
  z 27 listopada 2003 r.
  w sprawie rozpoczęcia działalności przez Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa


 • UCHWAŁA NR 77/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na Oddziale Zdrowia Publicznego


 • UCHWAŁA NR 76/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 75/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa


 • UCHWAŁA NR 74/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii


 • UCHWAŁA NR 73/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych studiów magisterskich z możliwością zakończenia ich po trzech latach jako studiów licencjackich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej


 • UCHWAŁA NR 72/2003
  z dnia 27 listopada 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia wieczorowych studiów licencjackich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej


 • UCHWAŁA NR 71/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 70/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany zapisów Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 69/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie udzielania płatnych korepetycji studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 68/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii


 • UCHWAŁA NR 67/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie dodatkowego zatrudniania pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w innych szkołach wyższych


 • UCHWAŁA NR 65/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany zapisów Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 64a/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 64b/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 64c/2003
  z dnia 23 października 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 5 im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 60/2003
  z dnia 25 września 2003 r.
  w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej


 • UCHWAŁA NR 59/2003
  z dnia 25 września 2003 r.
  w sprawie trybu uzupełnienia składu organów kolegialnych Uczelni na okres kadencji 2003-2006


 • UCHWAŁA NR 56/2003
  z dnia 25 września 2003 r.
  w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 • UCHWAŁA NR 50/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r.
  w sprawie postępowania przy nadawaniu tytułu profesora oraz stopni doktora i doktora habilitowanego oraz awansowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego • UCHWAŁA NR 49/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r. • UCHWAŁA NR 48/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r. • UCHWAŁA NR 47/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r. • UCHWAŁA NR 46/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r.
  w sprawie ustalenia terminu uruchomienia działalności Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa • UCHWAŁA NR 45a/2003
  z dnia 15 maja 2003 r.
  w sprawie wprowadzenia dziennych studiów licencjackich na kierunku położnictwo na Oddziale Pielęgniarstwa


 • UCHWAŁA NR 45/2003
  z dnia 15 maja 2003 r.
  w sprawie przekształcenia Wydziału Lekarskiego oraz powołania Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa • UCHWAŁA NR 41/2003 • UCHWAŁA NR 36a/2003
  z dnia 27 lutego 2003 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do spraw Kadry dla Nauczycieli Akademickich • UCHWAŁA NR 35/2003
  z dnia 27 lutego 2003 r.
  w sprawie przyjęcia "Karty oceny działalności adiunkta w Uniwersytecie Medycznym" i "Karty oceny działalności asystenta, wykładowcy i starszego wykładowcy w Uniwersytecie Medycznym"


 • UCHWAŁA NR 21/2003
  z dnia 23 stycznia 2003 r.
  w sprawie ewidencji prac, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego • UCHWAŁA NR 20/2003
  z dnia 23 stycznia 2003 r.
  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego prowadzoną w ramach stosunku pracy


 • Rok 2001

 • UCHWAŁA NR 1/2001
  z dnia 17 października 2002 r.
  w sprawie powołania i zakresu działalności Senackiej Komisji ds. Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Drukuj stronę