Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

DOKTORZY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ROKU 2002

Profesor Longin MARIANOWSKI
Profesor Aaron POLLIACK


Profesor Longin MARIANOWSKI

   
Urodził się 1 stycznia 1934 roku w Warszawie. Studia odbył w Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując dyplom lekarza w 1958 roku.
   W 1962r. został detaszowany do prowadzenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Bielańskim, który w roku 1981 uzyskał status II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
   Od 1992r. został kierownikiem Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii. W okresie 1974-1977 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego PTG, w latach 1977-1987 prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; od 1991 roku jest Członkiem Honorowym Towarzystwa. Od 1997r. jest redaktorem naczelnym "Ginekologii Polskiej". Jest członkiem Towarzystw Europejskich Ginekologów i Położników, Rozrodu i Embriologii Człowieka. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Perinatologii PTG, przewodniczącego Komisji Fizjologii Rozrodu, Płodu i Noworodka PAN. Jest członkiem Zarządu Światowego Towarzystwa Perinatologicznego. Dorobek naukowy prof. Longina Marianowskiego obejmuje ok. 350 opublikowanych prac, z których 50 ukazało się w czasopismach zagranicznych, a także monografie i podręczniki.
   Prof. Longin Marianowski jest promotorem kilkudziesięciu doktoratów, opiekunem habilitantów. Pod jego kierownictwem ok. 80 lekarzy uzyskało Io specjalizacji i ok. 50 IIo.
   Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego udział w pracach Akademii Medycznej w Łodzi, chociażby przez kilkuletnie przewodnictwo Rady Naukowej Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
  nbsp;Prof.dr hab. Longin Marianowski współpracuje z Instytutem Ginekologii i Położnictwa pod względem organizacyjnym i naukowym w zakresie problematyki endometriozy, diagnostyki i terapii płodu, ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu krążenia, immunologii ciąży, cukrzycy ciężarnych, diagnostyki i leczenia niepłodności z prowadzeniem metod wspomaganego rozrodu, endoskopii w ginekologii, metod obrazowania narządów płciowych.
   Na szczególne podkreślenie zasługują wykonywane przez Profesora Marianowskiego transfuzje dopłodowe (dootrzewnowe i donaczyniowe), które dorównują standardem europejskim i światowym.
   Od ponad 45 lat prof. Longin Marianowski zajmuje się działalnością dydaktyczną polegającą na kształceniu studentów i lekarzy, organizacji zajęć dydaktycznych, udziale w publikacjach dydaktycznych i kształceniu młodej kadry lekarskiej.
   Jego zasługi zostały nagrodzone licznymi nagrodami Rektorskimi i odznaczeniami państwowymi.
   Prof.dr hab. Longin Marianowski jest człowiekiem prawym, niezwykle pracowitym, nie szczędzi czasu i wiedzy dla innych, kosztem uszczuplenia go dla rodziny. Ma żonę , dwoje dzieci lekarzy (córka i syn), którzy również już związali się i współpracują z Instytutem Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.


Profesor Aaron POLLIACK

  
 Urodził się w 1939r. w Cape Town w Południowej Afryce, dokąd w okresie II Rzeczypospolitej wyemigrowali Jego rodzice z ówczesnych terenów Wschodniej Polski. Dzieciństwo i młodość spędził w Cape Town, gdzie również ukończył medycynę na miejscowym Uniwersytecie. Na początku lat sześćdziesiątych wyemigrował do Izraela, a w 1965 roku zamieszkał na stałe w Jerozolimie. Rozpoczął wówczas pracę w Klinice Hematologii Uniwersytetu Hadassah w Jerozolimie, gdzie pracuje do dziś.
   Profesor Aaron Polliack jest światowej sławy hematologiem, wybitnym znawcą biologii i kliniki białaczek i chłoniaków. Prowadzone przez niego lub pod jego kierunkiem badania naukowe przyczyniły się lepszego poznania patogenezy tych chorób, a zwłaszcza ich diagnostyki i terapii. Szczególne zasługi ma On w opracowaniu metod diagnostycznych białaczek i chłoniaków z zastosowaniem mikroskopu elektronowego i cytochemii.
   Profesor Polliack jest założycielem i redaktorem naukowym międzynarodowego czasopisma "Leukemia and Lymphoma" oraz redaktorem i autorem wielu monografii z dziedziny hematologii onkologicznej. Jest również autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych.
   Profesor Aaron Polliack jest wielkim przyjacielem Polski i Polaków. Wielu polskich lekarzy szkoliło się i prowadziło badania naukowe w kierowanej przez niego Klinice.
   Od szeregu lat jest On również rzecznikiem promocji polskiej hematologii w świecie, zwłaszcza jako redaktor naczelny "Leukemia and Lymphama", a także członek zarządów wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Klinika Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi również wiele zawdzięcza życzliwości i pomocy Profesora Polliacka.
   Profesor Polliack jest wielkim rzecznikiem pokoju na Bliskim Wschodzie.
   Profesor Aaron Polliack jest niezwykle prawym i wspaniałym człowiekiem.Zyskał sobie sympatię i uznanie wszystkich, którzy się z nim kiedykolwiek zetknęli.

 


Drukuj stronę