Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach nr 9
z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1

Przewodnicząca LKE - prof. dr Magdalena Mikołajczyk-Chmiela 

 Zastępca Przewodniczącej - dr hab. Bogusława Pietrzak

Członkowie: prof. dr hab. Wiesława-Agnieszka Fogel, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz , prof. dr hab. Marek Wieczorek,  prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, dr Radosław  Świercz,  dr  Katarzyna de Lazari,  mgr Jarosław Maćkiewicz,  Grażyna Fałek,  mgr inż. Małgorzata Matyja, dr inż. Monika Kowalska-Wentel.

Sekretarz  - dr Krystyna Sasiak - Wydział Farmacji, ul. Muszyńskiego 1, pokój 226 - telefon- 042- 677-91-86 , e-mail: lke.9@umed.lodz.pl ,  godziny przyjęć: poniedziałek 10.00- 15.00, czwartek  9.00-12.00

Z dniem 27 maja 2015 roku weszła w życie  : USTAWA  z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 2015,p.266) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. pozycja 630   w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
oraz pozycja 628 w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Aktualne formularze  wniosków W-1,W-2 , DO, NZP, DLZ, o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz "Nietechniczne streszczenie doświadczenia" , o którym mowa w art. 44 i 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) wraz z instrukcjami znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.bip.nauka.gov.pl)
W przypadku gdy zachodzi umotywowana potrzeba przedłużenia okresu ważności zgody projekt, lub inne zmiany prosimy o składanie prośby o zmianę (brak formularza).

Jeśli zmianie uległy również jakiekolwiek inne fragmenty projektu (zmiana procedur badawczych, liczby zwierząt etc.) składamy nowy/uzupełniający wniosek (WZ-NZP, WZ-DZL, WZ-DO) i ew. zaznaczamy w uzasadnieniu projektu doświadczenia (zał. E), że projekt był już oceniony .
Wniosek  oraz "Nietechniczne streszczenie doświadczenia"  w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej (e-mail: lke.9@umed.lodz.pl)  należy dostarczyć do sekretariatu Komisji  najpóźniej na 10 dni poprzedzające posiedzenie.

Bardzo prosimy o dwustronny druk wniosków.

Terminy posiedzeń 2016 r.:

 

Drukuj stronę