Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Sekretariat Komisji Bioetycznej mieści się na ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź, parter, pok. 13.
Telefony: 785-911-596, 42-272-52-43, 42-272-52-44,
Fax. 42-639-32-79
e-mail bioetyka@umed.lodz.pl

Sekretariat przyjmuje wnioski o wydanie opinii Komisji Bioetycznej wszystkich Wydziałów Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie sekretariatu jes p. Anna Kidawa.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Komisji Bioetycznej i  jej Sekretariatu podane są poniżej.

Sekretariat  
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Pracownicy:
Anna Kidawa
Anna Jóźwiak
Ewelina Pawlikowska

Sekretariat załatwia sprawy wniosków o wydanie opinii bioetycznej dotyczącej zgodności planowanego badania z normami bioetycznymi i prawnymi ze wszystkich Wydziałów Uczelni, w tym prac magisterskich i licencjackich.
Termin składania kompletu dokumentów do zaopiniowania - najpóźniej 14  dni przed posiedzeniem Komisji (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana). Wnioski powinny być składane na papierze firmowym lub posiadać pieczątkę nagłówkową jednostki. Strony wniosku powinny posiadać kolejną numerację.  Celem zachowania drogi służbowej, do wniosku o opinię Komisji Bioetycznej należy dołączyć akceptację Dyrektora Szpitala lub osoby upoważnionej przez Dyrektora.

U w a g a: w przypadku badań genetycznych należy załączyć oddzielną "Informację dla pacjenta" i "Formularz świadomej zgody" na badanie genetyczne  oraz informację o sposobie postępowania z materiałem genetycznym po zakończeniu badania (również ta informacja powinna znaleźć się w "Informacji dla pacjenta" i "Formularzu świadomej zgody").

Uwaga: Zgodnie z pismem Rektora Komisja Bioetyczna nie rozpatruje wniosków magisterskich i licencjackich. Wyjątek stanowią wnioski składane na prośbe promotora, pod warunkiem, że bedzie to wniosek wewnętrzny Uczelni, a jego głównym badaczem bedzie lekarz.

Terminy najbliższych posiedzeń Komisji Bioetycznej:

  • 16 lutego 2016 r.
  • 15 marca  2016 r.
  • 19 kwietnia 2016 r.
  • 10 maja 2016 r.
  • 14 czerwca 2016 r.
  • 12 lipca 2016 r.
  • 20 września 2016 r.

 

Skład Komisji Bioetycznej:
Przedstawiciele lekarzy specjalistów:
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
Prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień
Dr hab n. med. prof. nadzw. Marta Woldańska-Okońska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

Przedstawiciele innych zawodów:
Dr n. prawn. Rafał Budzisz - prawnik
Mgr Elżbieta Kubańska - pielęgniarka
Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - farmaceutka
Ks. dr Paweł Sudowski - duchowny, Zastępca Przewodniczącego
Ks. prof. dr hab. Jan Wolski - filozof
Dr n. med. Elżbieta Jaszczuk - przedstawicielka Okręgowej Rady Lekarskiej.

Sekretariat Komisji nie wysyła potwierdzeń otrzymania dokumentów faxem. Aby otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów prosimy o dołączanie kopii listu przewodniego z zaleceniem, aby kurier zabrał przesyłkę zwrotną. Taką kopię podpisujemy i oddajemy kurierowi, który odsyła ją do nadawcy.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. informujemy, że koordynatorzy badań sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, ubiegający się o opinię Komisji Bioetycznej, zobowiązani są do przedłożenia Komisji, wraz z innymi dokumentami,  umów finansowych. Uchwały będą wydawane tylko z uwzględnieniem tych ośrodków, dla których Komisja będzie posiadała pełną dokumentację. Pozostałe ośrodki będą sukcesywnie włączane poprzez płatne Uchwały zmieniające.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH:
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 maja 1999 r., opłata za opinię Komisji powinna być uregulowana przed wydaniem Uchwały w sprawie opinii o przedstawionym wniosku. Za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Potwierdzenie wpłaty proszę przekazywać do Komisji Bioetycznej na adres e-mail: bioetyka@umed.lodz.pl. Należy także przesłać potwierdzenie informacji do wystawienia noty księgowej: nazwa nabywcy (płatnika, który wniósł opłatę na wezwanie), kod, adres, numer NIP. (W wyniku otrzymanej 20 marca 2012 r. interpretacji z Urzędu Skarbowego Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie jest obecnie płatnikiem VAT. W związku z tym po otrzymaniu wpłaty wystawiana jest nota księgowa.)
Nr rachunku bankowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla Komisji Bioetycznej:
ING Bank Śląski S.A. ul. Srebrna 32, 91-334 Łódź
Nr IBAN: PL 77 1050 1461 1000 0023 5013 7432
Kod SWIFT: ING BP LPW

Szczegółowe informacje odnośnie płatności znajdują się w Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Dokumenty:

Drukuj stronę