Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

KOMUNIKATY ITS

 

Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2015/2016

Studentów zainteresowanych realizacją Indywidualnego Toku Studiów - programu łączącego edukację medyczną z prowadzeniem projektów naukowych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem ITS. Realizacja ITS polega na prowadzeniu badań naukowych pod okiem Opiekunów - doświadczonych naukowców UM w Łodzi.

Rejestracja prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty rekrutacyjne należy nadsyłać w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 2015 na adres ITS@umed.lodz.pl. Szablon wniosku o ITS znajduje się tutaj.

Studenci którzy realizowali ITS w roku 2014/2015 i są zainteresowani kontynuacją ITS powinni złożyć sprawozdanie okresowe lub końcowe do dnia 23 sierpnia 2015 na stosownym druku.

Przewodniczący Zespołu ds. ITS dr hab. n med. Wojciech Fendler

 

 

Termin składania wniosków o rozpoczęcie Indywidualnego Toku Studiów w roku 2014/2015

Termin składania wniosków o rozpoczęcie Indywidualnego Toku Studiów w roku 2014/2015 został przesunięty na 22.08.2014. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie http://pediatria.umed.pl/its/ zgodnie z regulaminem.

Przewodniczący Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych
Dr hab. n med. Wojciech Fendler

 

 

Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2014/2015

W związku ze zmianami zasad realizacji ITS w roku akademickim 2014/2015 zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z nowym regulaminem ITS. Rejestracja prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej (www.pediatria.umed.pl\its). Dokumenty rekrutacyjne należy nadsyłać w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 15 sierpnia 2014. Pytania i wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować drogą mailową na adres ITS@umed.lodz.pl.

Zaliczenie ITS za rok 2013/2014 przebiegać będzie według starych zasad. Uprzejmie proszę o dostarczenie do Prodziekana ds. Dydaktyki opinii opiekuna naukowego (ocena udokumentowanej działalności naukowo - badawczej)  -  do dnia 23 września 2013 r. ostateczna data zaliczenia ITS).

Studenci którzy realizowali ITS w roku 2013/2014 i zainteresowani kontynuacją ITS powinni przystąpić do procedury rekrutacyjnej na zasadach ogólnych.

Koordynator ds. ITS
dr hab. n med. Wojciech Fendler

 

 

 

Zaliczenie ITS w roku akademickim 2012/2013

Uprzejmie proszę o dostarczenie do Prodziekana ds. Dydaktki opinii opiekuna naukowego (ocena udokumentowanej działalności naukowo - badawczej)  -  do dnia 23 września 2013 r. (ostateczna data zaliczenia ITS

REKRUTACJA dla studentów, którzy po raz pierwszy lub po raz kolejmy ubiegają się o ITS
Studenci, którzy zaliczyli ITS w r. a. 2012/13 i chcą kontynuować w r.a. 2013/2014 lub po raz pierwszy starają się o przyznanie ITS, proszeni są o składanie podań do Przewodniczącego Zespołu prof. dr hab. Radzisława Kordka do dnia 6 września 2013 r. , do Biura Prorektorów al. Kościuszki 4, pok. nr 15. Do podania należy dołączyć średnią ocen z ostatniego roku studiów potwierdzoną przez Dziekanat, zgodę kierownika zakładu/kliniki, w której ma być realizowany ITS, plan pracy na rok akademicki 2013/2014 oraz zgodę opiekuna naukowego na pełnienie tej funkcji.

UWAGA: wymagana średnia z roku poprzedzającego ITS minimum 4,7

Sekretarz
Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania
Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Magdalena Macjon

 

Postępowanie kwalifikacyjne

W dniu  26.09.2012 r. Zespół  ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne w wyniku, którego wyłoniono listę studentów spełniających warunki wymagane do podjęcia lub kontynuowania studiów na zasadach ITS (Indywidualny Tok Studiów).

Zainteresowanych prosimy o kierowanie pytań oraz próśb o wystawienie zaświadczenia na adres:  magdalena.macjon@umed.lodz.pl.

Sekretarz
Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania
Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Magdalena Macjon

Informacjia o rekrutacji ITS w roku 2012/2013

Uprzejmie informuję, że studenci pragnący kontynuować lub rozopocząć ITS proszeni są o składanie podań do Przewodniczącej Zespołu prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy do sekretariatu Kliniki Rehabilitacji Medycznej Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Drewnowska 75 I p. (godz. 8.00-14.00) do 7 września 2012r.

Podanie powinno zawierać średnią ocen z dotychczasowych studiów [potwierdzoną przez dziekanat], zgodę kierownika zakładu/ kliniki, w której ma odbywać się ITS, plan pracy na rok akademicki 2012/2013 oraz zgodę opiekuna.

Sekretarz Zespołu ds. ITS
Marcin Kozakiewicz

 

Komunikat Zespołu ds. ITS

Zaliczenie roku 2011/2012
Uprzejmie proszę o składanie dokumentów potwierdzających wystąpienie naukowe lub publikację w prasie fachowej. Umożliwi to zaliczenie roku ITS.
Dokumenty proszę składać do Przewodniczącej Zespołu prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy w sekretariacie Kliniki Rehabilitacji Medycznej Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Drewnowska 75 I p. (godz. 8.00-14.00) do 20 czerwca 2012r.

Sekretarz Zespołu ds. ITS
Marcin Kozakiewicz


Ze względu na zbliżajacy się koniec roku akademickiego uprzejmie proszę o dostarczenie do sekretariatu Kliniki Rehabilitacji Medycznej, ul. Drewnowska 75, tel. 42 256 36 04 w. 177,  do dnia 15 czerwca 2011r. dokumentów potwierdzających aktywność naukową w upływajacym roku [kopię streszczenia doniesienia zjazdowego lub artykułu w prasie naukowej] oraz potwierdzenie realizacji planu ITS w roku akaddemickim 2010/2011.

Studenci pragnący kontynuować lub rozopocząć ITS proszeni są o składanie podań do Przewodniczącej Zespołu prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy do sekretariatu Kliniki Rehabilitacji Medycznej do 9 września 2011r.

Podanie powinno zawierać średnią ocen z dotychczasowych studiów potwierdzoną przez dziekanat, zgodę kierownika zakładu/kliniki, w której ma odbywać się ITS, zgodę opiekuna oraz plan ITS na rok 2011/2012 podtwierdzony przez opiekuna naukowego.

Sekretarz Zespołu ds. ITS
Marcin Kozakiewicz


Informacjia o rekrutacji i zaliczeniu ITS w roku 2010/2011

Uprzejmie informuję, że studenci pragnący kontynuować lub rozopocząć ITS proszenie są o składanie podań do Przewodniczącej Zespołu prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy do sekretariatu Kliniki Rehabilitacji Medycznej Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Drewnowska 75 I p. (godz. 8.00-14.00) do 10 września 2010r.
Podanie powinno zawierać średnią ocen z dotychczasowych studiów, zgodę kierownika zakładu/ kliniki, w której ma odbywać się ITS oraz zgodę opiekuna.


Jednocześnie, uprzejmie proszę o składanie dokumentów potwierdzających wystąpienie naukowe lub publikację w prasie fachowej. Umożliwi to zaliczenie roku ITS.
Dokumenty proszę składać do Przewodniczącej Zespołu prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy w sekretariacie Kliniki Rehabilitacji Medycznej Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Drewnowska 75 I p. (godz. 8.00-14.00) do 10 września 2010r.

 

Drukuj stronę