Archiwum prasowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiera mateiały prasowe opublikowane w prasie lokalnej bądź krajowej, których tematyka dotyczy bezpośrednio Uczelni lub naszego regionu.

Oprócz powyższych źródeł, archiwum zawiera również materiały z wybranych serwisów internetowych.

Wszystkie materiały są dostępne w formacie PDF. Do ich przeglądania niezbędny jest czytnik Acrobat Reader do pobraniana stronie: www.adobe.com