Źródła informacji
Niniejszy wykaz jest zbiorem odwołań do źródeł informacji, z których korzystano przy tworzeniu archiwum.

» Dziennik Polska the Times - wydanie ogólnopolskie

» Dziennik Łódzki

» Express Ilustrowany

» eFakt

» Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

» Forum Akademickie

» Gazeta Lekarska

» Gazeta.pl - portal internetowy

» Gazeta.pl/lodz - wydanie łódzkie

» Gazeta Wyborcza - wydanie internetowe

» Gazeta Wyborcza - wydania regionalne

» Łódzkie

» Ministerstwo Zdrowia

» Medical Tribune

» Polska Akdaemia Nauk

» Panaceum

» Puls Medycyny

» Politechnika Łódzka

» Portal Rynek Zdrowia

» Urząd Miasta Łodzi

» Urząd Wojewódzki w Łodzi