I Katedra Psychiatrii
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Klinika Psychiatrii Młodzieżowej