DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi w zakresie działalności dydaktycznej:

 • opracowuje i prowadzi szkolenia i kursy specjalizacyjne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy przewidzianych programem specjalizacji w medycynie sądowej
 • opracowuje i realizuje programy dydaktyczne na Wydziale Lekarskim, Wojskowo-Lekarskim, Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunkach:
  • Lekarskim
  • Lekarsko - Dentystycznym
  • Lekarskim - Anglojęzycznym
  w zakresie zagadnień naukowych i prawno-organizacyjnych podstaw medycyny (medycyna sądowa) w tematach:
  Genetyka Medyczno-Sądowa
  Wprowadzenie do Genetyki Sądowej
 • Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej udostępnia materiał badawczy
  oraz realizuje prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie:

 

I. ROZPRAWY HABILITACYJNE:

 1. Berent J. „Biostatystyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego”. Łódź 2003. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dział Wydawnictw i Poligrafii UM w Łodzi, ISBN 83-88940-46-5
 2. Jacewicz R. Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konsekwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej. Łódź 2009. Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Biuro Promocji i Wydawnictw UM w Łodzi, ISBN 978-83-61058-18-2. Zobacz rozprawę

II. ROZPRAWY DOKTORSKIE:

 1. Jacewicz R.: „Polimorfizm DNA trzech systemów VNTR: D7S21, D12S11, D5S110 w populacji Polski centralnej i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa”, 2001r.
 2. Prośniak A.: „Badania nad wydajnością różnych metod izolacji DNA i ocena ich przydatności w genetyce sądowej”. 2004r.
 3. Bąbol-Pokora K.: „Polimorfizm pojedynczych nukleotydów (SNP) i jego zastosowanie w identyfikacji osobniczej”, 2007r.
 4. Jędrzejczyk M.: „Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce sądowej”, 2008r.
 5. Ludwikowska-Pawłowska M.: „Wdrożenie procesu izolacji DNA z materiału kostnego w Pracowni Genetyki Sądowej”, 2010r.
 6. R. Wojtkiewicz: Analiza polimorfizmu 12 regionów autosomalnego DNA systemu HD Plex w badaniach genetyczno-sądowych, 2017r.

III. PRACE MAGISTERSKIE:

 1. Sobczak Agnieszka „Walidacja systemu Quantifiler Duo do oznaczania amplifikowalnego specyficznie ludzkiego DNA w próbach genetyczno-sądowych”, Łódź 2015, nr albumu: 100194, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 2. Szymańska Katarzyna „Walidacja zestawu Quant-iT HS i fluorymetru Qubit do detekcji dwuniciowego DNA w aspekcie genetyczno-sądowy”, Łódź 2015, nr albumu: 100194, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 3. Majchrzak Sylwia „Ocena efektywności wybranych metod izolacji  DNA w genetyce sądowej”, Łódź 2017, nr albumu: 110299, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 4. Kloc Małgorzata „Ocena przydatności polimorfizmów insercyjno-delecyjnych w genetyce sądowej”, Łódź 2017, nr albumu: 120497, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 5. Balcerak Agnieszka „Zastosowanie megamultipleksów w badaniach medycznych i sądowych”, Łódź 2017, nr albumu: 121856, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę

IV. PRACE LICENCJACKIE:

 1. Tarnicka M.: „Badania ojcostwa”. Praca licencjacka. Łódź 2010. promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nr albumu 710214262, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 2. Pawlak M.: „Badania identyfikacyjne. Praca licencjacka. Łódź 2012. Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. promotor R. Jacewicz, Nr albumu 71021358. Zobacz pracę