GWARANCJA WIARYGODNOŚCI

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej jest placówką uniwersytecką.  Zatrudnia biegłych z zakresu genetyki sądowej, specjalistów z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej oraz laboratoryjnej genetyki sądowej.

Eksperci Pracowni wykonujący analizy przebyli szkolenia w zakresie nowoczesnych technik molekularnych i obsługi stosowanej aparatury badawczej potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami. Są oni członkami Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL) oraz Komisji Genetyki Sądowej przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK), które stawiają za cel nadrzędny  zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Pracownia posiada certyfikaty biegłości GEDNAP (German DNA Profiling)  w badaniach śladów biologicznych, certyfikaty ISFG (International Society for Forensic Genetics), certyfikaty KGS PTMSiK  (Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii) w zakresie analiz pokrewieństwa, w tym ustalania spornego ojcostwa oraz w zakresie identyfikacji osób. Uznawane są one na całym świecie jako potwierdzenie najwyższej jakości badań genetyczno-sądowych i zalecane przez grupę ENFSI (European Network of Forensic Institutes). Uczestnictwo w badaniach biegłości jest istotnym narzędziem monitorowania jakości analiz i jest traktowane przez Polskie Centrum Akredytacji jako podstawowy element wykazania kompetencji technicznych laboratorium badawczego.

ATESTY I CERTYFIKATY

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentu DAB-10 „Akredytacja laboratoriów badawczych - dostawców usług kryminalistycznych” - realizuje procedury kontroli i monitorowania jakości uzyskiwanych wyników biorąc coroczny udział w badaniach biegłości (PT - Proficiency Testing) organizowanych przez akredytowany wg normy PN-EN ISO/IEC 17043 podmiot CTS (Collaborative Testing Services).