PRACOWNIA GENETYKI MEDYCZNEJ I SĄDOWEJ
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź
tel. 42 654 45 36 wew. 22
fax 42 654 42 93
Wykonujemy profilowanie DNA w szerokim zakresie badawczym obejmującym m.in.:

 • Badania ojcostwa pozwalające na wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa
  z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, tj. powyżej 99,9999%  oraz na rekonstrukcję profilu genetycznego nieżyjącego domnie-manego ojca na podstawie badań jego najbliższej rodziny;
 • Inne analizy pokrewieństwa przeprowadzane do celów identy-fikacyjnych  bądź  spadkowych;
 • Badania płci w tkankach  płodowych;
 • Badania chimeryzmu genetycznego po allotransplantacji szpiku kostnego;
 • Analizy jakościowe śladów biologicznych;

 • Ustalanie osobniczo niepowtarzalnego profilu genetycznego we wszystkich rodzajach materiałów biologicznych;
 • Identyfikację niezidentyfikowanych zwłok
  i szczątków  ludzkich (NN), w tym również kilkudziesięcioletnich;
 • Ustalenie profilu DNA osób na podstawie analizy preparatów archiwalnych;
 • Analizę identyfikacyjną osób uczestniczących
  w wypadkach drogowych.

 

UWAGA! Ekspertyza wydana w naszej Pracowni jest uznawana przez Sądy i Prokuratury

Badania ojcostwa przeprowadzamy również w sprawach prywatnych na wniosek
rodzica dysponującego pełnią praw rodzicielskich względem badanego dziecka.
Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne i polega na pobraniu wymazu z jamy ustnej przez biegłego w wyznaczonym terminie badań.
Identyfikację zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich przeprowadzamy na wniosek Prokuratur, Sądów, Policji, Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej informacji: