Działalność z zakresu odontologii sądowej:

  • działalność dydaktyczna i naukowa,
  • opiniowanie sądowo-lekarskie z zakresu stomatologii,
  • kwalifikacja obrażeń narządu żucia,
  • identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich o nieznanej tożsamości na podstawie analizy porównawczej uzębienia (identyfikacja odontologiczna),
  • pośmiertne badanie odontologiczne i profilowanie stomatologiczne zwłok i szczštków ludzkich o nieustalonej tożsamości,
  • identyfikacja sprawcy na podstawie analizy porównawczej śladu ugryzienia ujawnionego na ciele ofiary lub na/w przedmiocie,
  • ocena wieku rozwojowego osób żywych - szacowanie wieku zębowego na podstawie oceny radiologicznej uzębienia i stomatologicznego badania klinicznego danej osoby,
  • opinie odontologiczne do innych celów (sprawy ubezpieczeniowe, badania prywatne).