Pracownicy administracyjni i techniczni

mgr Weronika Kierpal
samodzielny referent ds. protokołowania
weronika.kierpal[at]umed.lodz.pl

Agnieszka Maćkowiak
referent ds. protokołowania
agnieszka.mackowiak[at]umed.lodz.pl

Maciej Garbowski
referent ds. protokołowania
maciej.garbowski[at]umed.lodz.pl

mgr Sebastian Wiślicki
samodzielny referent ds. koordynacji przeszczepów tkanek
sebastian.wislicki[at]umed.lodz.pl

Ewa Borowicka-Cichoń
pracownik gospodarczy
ewa.borowicka[at]umed.lodz.pl