Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej

dr hab. n.med.prof. nadzw. Renata Jacewicz
profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora hab.
Kierownik Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej - Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej
renata.jacewicz[at]umed.lodz.pl
Więcej informacji - Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej

dr n.med. Maciej Jędrzejczyk
adiunkt posiadający stopień doktora
maciej.jedrzejczyk[at]umed.lodz.pl

dr n.med. Adam Prośniak
starszy specjalista ds. oceny dowodów rzeczowych
adam.prosniak[at]umed.lodz.pl

mgr inż. Katarzyna Picińska
samodzielny referent ds. laboratoryjnej genetyki medycznej i sądowej
katarzyna.picinska[at]umed.lodz.pl