Pracownia Toksykologii

dr n. med. Paweł Papierz
asystent
pawel.papierz[at]umed.lodz.pl

dr n.chem. Monika Trzmielak
starszy specjalista ds. laboratoryjnych
monika.trzmielak[at]umed.lodz.pl

mgr inż. Ewelina Dębska
starszy specjalista ds. laboratoryjnych
ewelina.debska[at]umed.lodz.pl

mgr Urszula Wrońska
starszy specjalista ds. laboratoryjnych
urszula.wronska[at]umed.lodz.pl