PRACOWNIA TOKSYKOLOGII SĄDOWEJ
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź
tel. 42 654 45 36 w. 24
fax 42 654 42 93

Rozwiązanie różnych i licznych problemów w analizie chemiczno-toksykologicznej jest możliwe dzięki wykorzystaniu wielu nowych bardzo czułych i zautomatyzowanych oraz skomputeryzowanych metod analitycznych. W naszym Zakładzie badania chemiczno-toksykologiczne wykonywane są przez fachową kadrę przy użyciu nowoczesnego sprzętu  laboratoryjnego

  1. chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS)
  2. chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
  3. metody immunoenzymatycznej (ELISA)
  4. metody spektrofotometrycznej (Hemoxymetr)

W naszej ofercie znajdują się

  • Badania na zawartość alkoholu etylowego w materiale biologicznym
  • Badania na zawartość środków odurzających i substancji psychotropowych we krwi
  • Badania na obecność hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi
  • Opiniowanie w sprawach związanych ze stanem trzeźwości oraz obecnością narkotyków w organizmie

Badania toksykologiczne są wykonywane w Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Łodzi wyłącznie na zlecenie Policji, Prokuratury i Sądów oraz jednostek współpracujących.