Pracownicy Katedry

dr n.med. Agnieszka Jurczyk
st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
p.o. Kierownika Katedry Medycyny Sądowej
p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Sądowej - Zakład Medycyny Sądowej
agnieszka.jurczyk[at]umed.lodz.pl

 

Lekarze specjaliści medycyny sądowej
Lekarz stomatolog
Lekarze rezydenci
Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej
Pracownia Toksykologii
Sekretariat
Pracownicy administracyjni i techniczni
Laboranci sekcyjni