Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Była Jedyną w Kole nr 2 Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych w łodzi

Ppłk dr med. Janina Łukasiewicz urodziła się 28 stycznia 1916 r. w Dynowie. Przed II wojną światowa ukończyła szkołę pielęgniarska we Lwo­wie, następnie rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. W czasie wojny należała do Armii Krajowej. Wstąpiła do Wojska Polskiego i służyła w 12 Batalionie Medyczno-Sanitarnym 10 Dywizji 2 Armii W.P. gdzie pełniła obowiązki ordynatora plutonu sanitarno-chirurgicznego. Awansowano Ją do stopnia kpr. pchor. W książce Jana Likowskiego  /MON-1989/ została nazwana "Człowiekiem Cienia". Autor opisał Jej nieustający dyżur chirurgiczny. Hołdowała zasadzie, że każdy człowiek jest niepowtarzalną wartością, dla siebie, bliskich i społeczeństwa. Uważała, że zachowanie tej wartości jest powinnością lekarzy i pielę­gniarek, zwłaszcza wobec tych, którzy odnieśli rany w walce o Ojczyznę. Gdy została ordynatorem plutonu sanitarno-chirurgicznego, nie przypuszczała, co Ją czeka po przekroczeniu Nysy. Pod Budziszynem i Dreznem, po krwawych walkach spłynęła rzeka rannych. Dla Niej był to nieustający dyżur chirurgiczny. W 194-5 r. awansowana do stopnia podporucznika, a w 1947 do stopnia kapitana. Podjęła studia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła w 1946. Pojęła pracę w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu a następnie w Toruniu. Awansowana do stopnie majora. Zwolniła się do rezerwy i przeniosła do Łodzi, gdzie pracowała w Szpitalu im. Janusza Korczaka oraz w Klini­ce Pediatrycznej Akademii Medycznej. Pracę doktorską n.t. "Kierunki roz­woju pediatrii polskiej na przełomie XIX i XX  wieku" obroniła w Wojskowej Akademii Medycznej. Pracowała w Kole Seniorów Łódzkiej Izby Lekar­skiej, była inicjatorką powstania w Łodzi domu seniora dla lekarzy. W 1981 r. wstąpiła do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Koła nr 2 dzia­łającego przy Wojskowej Akademii Medycznej. Była inicjatorką nadania Kołu imienia gen. prof. dr med. Bolesława Szareckiego. Była członkinią Związku Inwalidów Wojennych oraz Zespołu Kombatantek. Uchwałą Koła nr 2 nadano Jej tytuł "Honorowej Członkini Koła". Gdy w 1982 r. gen. Wojciech Jaruzelski poinformował na spotkaniu z załogą Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju o budowie Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki, włączyła się w nurt prac, zorganizowała bi­bliotekę oraz opiekę nad inwalidami i rencistami wojskowymi.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Kierownika Urzędu d.s. Kombatantów w 2004 r. otrzymała tytuł "Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny"-/patent nr 79031/. W imieniu Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 1, mjr Jerzy Całka wręczył Pani doktor decyzję Ministra Obrony Narodowej 181/Komb.poz.7 z dnia 18 czerwca 2004 r. o awansie do stopnia podpuł­kownika. Uroczystość odbyła się w domu Kombatantki 22 lipca 2004 r., w której brali udział płk dr n. hum. Czesław Marmura oraz płk dr n. med. Antoni Nikiel.  Podczas wizyty u pani ppłk powspominaliśmy 25 letnią historię Koła oraz kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Do archiwum Koła podarowała książki, w których o Niej wspominano, fotografie, informacje prasowe o pracy w Związku Inwalidów Wojennych i Kole Seniorów Łódzkiej Izby Lekarskiej. Chwile spędzone razem ugruntowały w nas przekonanie jak wielką patriotką jest Seniorka.
Została, odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polaki,  Krzyżem Partyzanckim, Medalem "Zwycięstwa i Wolności", Medalem "Za Odrę, Nysę i Bałtyk", Medalem "30-Lecia Polski Ludowej", Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
W uroczystości pogrzebowej wzięła udział Kompania Honorowa 25 Brygady Powietrznej   z pocztem sztandarowym z Leźnicy Wielkiej, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Koła Seniorów Łódzkiej Izby Lekarskiej, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, rodzina, przyjaciele sąsiedzi, członkowie Koła nr 2 im. gen. prof. dr med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu człon­ków Koła pożegnał zmarłą Koleżankę prezes Koła płk dr n. hum. Czesław Marmura. "Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Antoni Nikiel


 

Drukuj stronę